Slyš, jaká to libá píseň

(ČB 10/2020) Skladba amerického autora Williama Bradburyho se sice tradičně hraje a zpívá o adventu, její text ale dobře vystihuje, o co se snažíme v našem farním sboru ve Škvorci. Pomocí hudby rozdávat radost i těm, kteří by do kostela jinak cestu nenašli.

Nejinak to bylo i 11. 8. 2020, kdy do našeho malebného kostelíku na návrší středočeské vsi nedaleko Prahy zavítali dva známí hudebníci – klavírista Lukáš Klánský a houslista Václav Hudeček. Zahráli nám skladby W. A. Mozarta, F. Chopina i A. Dvořáka a o přestávce koncertu se oba rozpovídali o tom, jak jako hudebníci prožívali těžké období koronavirových opatření, kdy nemohli vystupovat. A také o tom, jak relaxují a jakou hudbu poslouchají. Leckoho možná překvapilo, že houslový virtuos Hudeček si rád pustí cokoliv, pokud je to dobrá muzika, zatímco o generaci mladší Klánský dává přednost hudbě klasické.

Koncertování obou hudebníků nám přineslo radost hned dvojí. Nejenže se i v prázdninové době sešel plný kostel posluchačů, ale navíc se díky dobrovolnému vstupnému zas o něco blíže k realitě posunul náš sen – vrátit do kostela varhany, historický nástroj z druhé poloviny 18. století, který ještě před třiceti lety na kúru stával. Kromě adopce varhanních píšťal, které se zčásti zachovaly, jsou právě benefiční koncerty jedna z cest, jak získat finance na druhý život našich varhan. Děkujeme všem, kteří nás podpořili, vážíme si nejen pomoci individuálních dárců, ale také Úřadu městyse Škvorec, k jehož hybným silám evangelíci odnepaměti patřili. A samozřejmě nesmíme zapomenout ani na dlouhodobý grant v rámci programu diakonické a rozvojové pomoci (DaRP) ČCE, bez něhož by naše snaha byla jen krajně obtížná.

S libými tóny souvisí také další milá zpráva z našeho sboru. Na Den kostelů, k němuž jsme se letos v červnu opět přidali, zavítal do našeho novogotického kostelíka, kteří si evangelíci ve Škvorci na sklonku 19. století postavili, kampanolog (odborník na zvony) Jan Srovnal. Společně jsme vylezli do věže, provedli inspekci našeho zvonu a pořídili novou fotodokumentaci. Jsme rádi, že i podle názoru odborníka zvon, který roku 1893 kostelu věnoval místní sedlák Jan Šimek, vyžaduje jen drobnou údržbu a je jinak v perfektním stavu. Navíc jsme se od pana Srovnala dozvěděli, že škvorecký zvon je v širším okolí unikátní – má totiž na sobě kompletní „rodný list“ v podobě dedikačního nápisu, z něhož lze snadno vyčíst jeho vznik a původ.

S hudbou se ve Škvorci s létem neloučíme a již nyní připravujeme adventní koncert. Půjde opět o benefici ve prospěch obnovy varhan, na kterou všechny srdečně zveme. Věříme, že to opět bude „píseň o radosti“ a že s Boží milostí náš malý sbor dosáhne toho, že se z kúru varhanní píšťaly zase rozezvučí. Pokud byste se chtěli dozvědět více, podívejte se na náš web www.skvoreckevarhany.cz.