Klub Zrníčko otvírá

(ČB 11/2020) Klub pro předškolní děti ve věku od dvou do šesti let otevřelo diakonické Středisko křesťanské pomoci Praha. Klub je určen dětem z rodin v dlouhodobé krizové situaci, kde rodiče mají nedostatečné kompetence a deficity ve výchově. Vyškolené vedení klubu pracuje s rodiči i s dětmi. Dětem nabízí bezpečné prostředí, kde nikdo není považován za outsidera, každému je věnována pozornost, je oceňován každý i nepatrný pokrok. Obnáší to rozvoj rozumových a pohybových dovedností, postupnou adaptaci na nepřítomnost rodiče, získání návyků a také dodržování osobní hygieny a zkušenost s jiným prostředím i jinými dospělými.

Cílem je zejména děti připravit na nástup do školky či školy. Rodičům pak klub nabízí nepředsudečné prostředí pro hovor o jejich problémech, umožňuje jim získat nové zkušenosti a náhled na schopnosti vlastního dítěte. Pomáhá zvýšit důvěru rodičů ve vlastní síly. Postupně a pozvolna učí rodiče zvládnout nároky, které souvisí s nástupem dětí do mateřské nebo základní školy. Klub zrníčko byl otevřen i díky dárcům, kteří přispěli v rámci diakonické akce Krabice od bot online.

Adam Šůra