Kvůli důvěře

(ČB 1/2021) Pracovníci Diakonie Most, kteří mají na starosti službu doprovázení pěstounských rodin, jsou v kontaktu s šedesáti dětmi. Do těchto rodin docházejí nejen za dospělými, ale i za malými, aby jim pomáhali zvládat jejich životní trable. K tomu je potřeba vzájemná důvěra. Proto v Mostě zřídili pro děti „Modroklubík“.

   POSLECHNĚTE SI ČLÁNEK


Pěstouny vyhledávají úřady přednostně mezi příbuznými dítěte, což je asi správně. Když rodiče starost o rodinu závažným způsobem nezvládají, jejich děti často přejdou k babičkám, tetám či dalším příbuzným. Z nejhoršího jsou venku, ale nelze si to představovat tak, že se ocitnou v standardně zabezpečeném prostředí, to bývá spíš výjimka. „Hodně pěstounů, se kterými jsme v Mostě v kontaktu, má problémy s finanční gramotností, jsou v exekucích,“ říká Barbora Turfandovová z Diakonie Most. „Nevedou děti v jejich volném čase; kroužky, letní tábory, to jim nic neříká.“
Pracovníci Diakonie často také řeší doučování dětí, které zajišťuje jejich dobrovolnické centrum. Hodně pozornosti vyžadují takzvané asistované kontakty s biologickými rodiči – to když mají třeba problémy s alkoholem nebo se jejich představy o setkání s potomky výrazně liší od představ pěstounů. Pracovníci Diakonie jsou pak přítomni v roli mediátorů.

K tomu všemu je potřeba obrovské kvantum důvěry, i ze strany dětí. Získat ji není pro pracovníky Diakonie snadné. Když navštěvují domácnosti, hledí na ně velcí i malí trochu jako na kontrolory. Děti našim pracovníkům říkají to, o čem se domnívají, že chtějí slyšet. „Abychom s nimi navázali skutečný vztah, potřebujeme společně strávený čas mimo jejich domov,“ říká Barbora Turfandovová. Tak proto se zrodil Modroklubík. Další silným impulzem byl volný čas dětí, které jej často marní u mobilu nebo počítače, a když už vyrazí ven, mají sklon pohybovat se nebezpečně blízko prostředí, kde vévodí alkohol, drogy či krádeže. „Modroklubík zamýšlíme i jako osvětu – naučit děti, jak trávit volný čas,“ dodává Barbora Turfandovová.

Jako přátelé

Idea Modroklubíku vznikla loni v lednu a následující jarní protipandemická karanténa, která téměř zastavila v celé zemi život, paradoxně urychlila její realizaci. Pracovníci mostecké Diakonie méně vyráželi za rodinami a měli více času na promýšlení a zařizování. Rozhodli se, že klub bude sloužit dětem a mladým lidem od dvou do osmnácti let. Z toho MINIklubík se zaměří na děti ve věku mateřské školky, které však z rozličných důvodů školku nenavštěvují. Cílem je, aby trénovaly schopnost odpoutat se od domácího prostředí, a byly pak lépe připraveny zvládat školu. MAXIklubík poslouží věkové skupině 6 – 18 let, pro setkání s vrstevníky i odbornými pracovníky Diakonie. Důraz se přitom klade na budování vzájemné důvěry prostřednictvím společných zážitků.


Diakonie Most působí jako samostatné středisko od roku 2000. Kromě doprovázení pěstounských rodin poskytuje tato služby:
– Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni
– Občanská poradna v Mostě a Litvínově
– Sociální práce v ohrožených rodinách Most a Litvínov
– Dobrovolnické centrum Most


Že to funguje, si Barbora Turfandovová i její kolegové vyzkoušeli loni v létě, kdy pro zájemce o program Modroklubíku uspořádali letní příměstský tábor. Zúčastnilo se jej 20 dětí ve věku od 6 do 11 let. Přípravy byly náročné, stejně tak první den, kdy si na sebe všichni museli zvykat. Celá věc ale byla dobře personálně zabezpečena – na jednoho dospělého připadly čtyři děti. „A byly úplně nadšené. Hltaly vše, co jsme jim nabídli, a byly velmi ukázněné,“ říká Barbora Turfandovová. Táborníci navštívili jezdecký klub, IQ Landii v Liberci, Jump arenu Most, kde si všichni vyzkoušeli skoky na trampolíně, pohádkový les či bobovou dráhu v Krušných horách. Velkou chválu si také zaslouží provozovatelé všech atrakcí, které příměstský tábor navštívil. Chápali složitou situaci dětí, byli vstřícní a nabízeli slevy.

Splnil se tedy cíl, aby mezi dětmi a pracovníky Diakonie vznikla větší důvěra? „Jeden příměstský tábor nestačí, ale pravidelnost podobných akcí to určitě zaručí,“ říká Barbora Turfandovová. „Děti se začínají více svěřovat s tím, jak to doma skutečně chodí a jaké mají trable. Když k nim přijdu do rodiny, už se na mě nekoukají vyděšeně, ale rovnou si začínáme povídat jako přátelé.“
Návštěvy rodin byly v poslední době kvůli obnoveným opatřením proti pandemii opět omezeny. Stejně tak činnost Modroklubíku. Uskutečnilo se jen jedno setkání. Pracovníci Mostecké Diakonie netrpělivě očekávají návrat běžných poměrů, aby klub mohl začít fungovat naplno.

 

Sbírka Krabice od bot oslavila 10 let
Původ má v USA, odkud se rozšířila do celého světa. Do Česka ji přinesl evangelický farář Mikuláš Vymětal. Bylo to před deseti lety – tehdy vlastními silami zorganizoval, aby o adventu děti ze zajištěných rodin připravovaly dárky pro děti z rodin, které si žádné bohaté Vánoce nemohou dovolit. Dárky se mají vejít do balíčku o rozměru krabice od bot, odtud název. Sbírka léty rostla do stále větších rozměrů. Zapojila se do ní Diakonie, která za ni dnes nese hlavní zodpovědnost. Součástí sbírky se stala i Krabice od bot online, která umožňuje reagovat i na aktuální potřeby. Díky výtečné komunitě dárců se tak loni podařilo během jara shromáždit slušný obnos. Pomohl dětem ze znevýhodněných rodin, které jarní protipandemická opatření zasáhla obzvláště těžce. Nově můžete do sbírky přispět i prostřednictvím e-shopu: eshop.krabiceodbot.cz.

Adam Šůra