Šumné Mšeno a evangelický kostel

(ČB 3/2021) Městečko Mšeno při hranici chráněné krajinné oblasti Kokořínsko proslulo souborem hodnotných meziválečných staveb. Zejména velkolepá škola nedaleko evangelického kostela, která úctu vzbuzuje i dnes nebo městské lázně ve stylu art déco jsou ojedinělými architektonickými díly. Celé centrum je pak městskou památkou zónou. David Vávra by zde s klidným svědomím mohl natočil další díl svého seriálu o architektuře Šumná města.

   POSLECHNĚTE SI ČLÁNEK

Mezi skvosty města se právem řadí také evangelický kostel. Strohou puristickou stavbu s hranolovou věží a s válcovým kolumbáriem, s důrazem na působení elementárních geometrických tvarů, projektoval a stavěl v polovině 30. let 20. století místní stavitel a evangelík František Švihálek. Autor sice nebyl architekt, ale vytvořil vyvážené dílo puristicko-funkcionalistické architektury vysoké kvality, převyšující úroveň mnohých jiných sborových staveb, stavěných většinou svépomocí. Švihálek ke spolupráci přizval Josefa Holuba, místního zednického mistra.

Strohý kostel

Strohý evangelický kostel s kolumbáriem a přilehlou farní budovou je situován východně od náměstí. Kostel je zděná stavba, sestává z lodi obdélného půdorysu se zajímavým šikmým zakončením, z hranolové věže a ze zaoblené nízké stavby kolumbária. V hlavním průčelí je vysoký vertikální okenní otvor s vitráží s motivem kalicha. Žlutá barva skla pěkně vyniká pod slunečními paprsky. Průčelí zakončuje prostý trojúhelný štít. Kolumbárium přiléhá celou svou šíří k hranolové hmotě věže. V horní čtvrtině obíhá úzký pás osmi obdélných okének, motiv tak typicky pro funkcionalistkou architekturu.

Působivý je především hlavní prostor lodi s kruchtou, v čele zakončený půlkruhovým obloukem. Za pozornost stojí především kompletně dochovaný původní chrámový mobiliář (lavice, stůl Páně, kazatelna, zvon). V chrámu zůstal dochován celistvý soubor původních dveří, včetně klik a kování. V objektu je i malá zimní modlitebna.

Evangelický purismus v republice

Pro popsané kvality sbor usiluje o zápis stavby do registru kulturních památek. Moderní kostely Českobratrské církve evangelické z prvorepublikové doby jsou dnes často památkově chráněné. V celé republice je zapsáno několik staveb tohoto typu: kostel s farou v Lounech, kostely v Hrabové, Boskovicích, Brně Židenicích (ČB 4–5/2015) nebo v Praze Střešovicích. Při základním průzkumu dalších nechráněných sakrálních staveb evangelické církve z meziválečného období, mšenskému kostelu stylově odpovídají ještě kostely v Dobříši, Poličce nebo mohutnější stavby ve Zlíně, Lanškrouně a Břeclavi.

interiér kostela

Evangelická církev ve Mšeně má dlouhou tradici. Po vydání tolerančního patentu zdejší evangelíci náleželi pod sbor v Nebuželech, v roce 1905 došlo ve Mšeně k založení kazatelské stanice přímo ve městě a poválečné přestupové hnutí vedlo k založení samostatného sboru v roce 1923. Dnes ve sboru působí jako kazatel Michal Šimek. Za potěšitelné považují místí evangelíci to, že mohou sloužit lidem mimo sbor prostřednictvím různých kroužků, příměstských táborů, výstav a koncertů, nebo pořádáním netradičních bohoslužeb ve skalách Kokořínska. Blízkost z Prahy do krásné přírody v okolí pak může lákat k výletům spojených s ranní bohoslužbou (začínají až v 10 hodin). Místní Vás jistě rádi uvítají, když posílíte jejich řady. Kostel je prostorný i pro omezující protiepidemická opatření.

Šárka Koukalová, Jan Kirschner