Zahájení postu v Blahoslavově domě

(ČB 3/2021) Ve středu 17. 2. se v Blahoslavově domě, tedy ve sboru Brno II, uskutečnily bohoslužby pro mládež k příležitosti začátku půstu. Duchovní ztišení byl výtečný způsob, jak se naladit na nové období v církevním roce. Setkání bylo zvláštní nejen tím, že se konalo nezvykle ve středu, ale také tím, že se vzhledem k nízkému počtu účastníků podařilo uspořádat přímo v kostele.

Kromě klasického čtení, kázání a přímluvné modlitby, které se účastnilo více z nás, se také rozjímalo nad postním plátnem. Jedná se o obraz, promítaný na stěnu, který k tomuto účelu vybrala charitativní organizace Misereor. Několik minut v tichu s myšlenkami nad významem půstu spolu s pohledem upřeným na obraz plný symboliky pro mě byla nevšední zkušenost, z které si v sobě pocity nesu doteď. Zamyslela jsem se nad tím, co mohu ve svém životě zlepšit, abych se přiblížila Bohu, ale také nad tím, co mohu udělat pro druhé. Třeba skrze postní sbírku Diakonie nebo zmíněnou organizaci Misereor, pomáhající chudým lidem v třetím světě.

Adéla Kleinová