Možná přijde i… Písařovicová

(ČB 4/2021) Třetí březnový víkend byl věnován tradiční „poradě mládeže“. Přestože název zní poněkud fádně, jde o jednu z nejdůležitějších celocírkevních mládežnických událostí. Cílem je totiž setkání a sdílení členů mládeže napříč senioráty a diskuse nad tím, co se v jednotlivých regionech daří, a co naopak nikoliv. Důležitou součástí porady jsou také volby členů Celocírkevního odboru mládeže a delegátů na synod.

   POSLECHNĚTE SI ČLÁNEK

Moderátorský žertík

Protože téměř vše v současnosti funguje v online režimu, připravili organizátoři Porady mládeže 2021 z řad COMu a oddělení mládeže také videokonferenční setkání skrze platformu zoom. Přestože oproti setkání naživo byla akce pokrácena, i tak se jednalo o několik hodin, strávených před obrazovkami. Organizátoři si proto lámali hlavu, jak udělat událost co nejvíce interaktivní a pokud možno také zábavnou. V tomto ohledu se organizátorům povedl nečekaný husarský kousek: podařilo se oslovit sympatickou moderátorku a televizní redaktorku Danielu Písařovicovou (dlouhý čas uváděla Události v České televizi, nyní působí v DVTV), která ochotně zaslala svůj video pozdrav. Její vstup byl humorný, a navíc se podařilo vytvořit iluzi, že bude celou akci moderovat. Překvapení v očích mládeže bylo dokonalé. Tento zážitek pomohl celý páteční podvečer nastartovat a navodit příjemnou atmosféru.

Další program byl již v režii mládeže: V bloku Ve zkratce o zkratkách byly krátce představeny některé instituce naší církve: COM, OM a ETF. Po pobožnosti brněnské farářky Saši Jacobea večer příjemně doplynul v tzv. hospodách – jednotlivých online místnostech, určených k hovorům na různá témata.

Daniela Písařovicová

Sobotní část programu začínala již v dopoledních hodinách. Hlavní přednášky s názvem Zbožnost v době korony se ujala opět Saša Jacobea, která se s účastníky podělila o své zkušenosti s prožíváním víry za poslední rok, který byl limitován různými omezeními, výzvami a obavami. Následovaly paralelní workshopy – účastníci si mohli vybírat ze tří variant: diskuse o udržitelnosti a ekologii (připravila Diakonie), vzájemné sdílení pro předsedy SOMů a program věnovaný tomu, co znamená být člen seniorátního odboru mládeže.

Habemus COM

Následovala pauza na oběd, který každý absolvoval individuálně v teple svého domova, a odpoledne se účastníci sešli k poslednímu bloku programu, který byl mnohými netrpělivě očekáván: volba nových členů Celocírkevního odboru mládeže a delegá

tů mládeže na synod. Volilo se skrze software, zapůjčený z Brněnského seniorátu, který byl velmi intuitivní a hlavně rychlý, takže nejistota z výsledků trvala jen okamžik. Kandidátů se letos sešlo dost, neodradila je navíc ani podmínka natočit a dodat předem videomedailonek, v němž by se představili a odpověděli na zadané otázky. Všechna videa i odpovědi byly velmi kvalitní!

Možná i proto byla letošní volba tak vyrovnaná a výsledky těsné. Došlo dokonce na volbu losem, a to ne jednou, ale hned dvakrát! Všechny pozice byly ale během hodiny řádně zvoleny a je radostné moci prohlásit, že díky zájmu kandidátů jsou tentokrát zaplněna všechna místa v COMu, což se v minulém období nepodařilo. Všem nově zvoleným patří gratulace, přání dostatku sil, neutuchajícího nadšení, moudrosti a hojnost Božího požehnání.

Volbou, která představovala pomyslné vyvrcholení celé porady mládeže, byl program vyčerpán. Poradu uzavřela závěrečná pobožnost Jana Lavického.

 

Adéla Rozbořilová