Diakonie Západ představuje své příběhy v nové online kampani

(ČB 5/2021) Chcete lépe poznat organizaci, která pomáhá na území Plzeňského kraje více než 3 000 klientů ročně? Pak nám dovolte představit Diakonii Západ. Toto diakonické středisko v plzeňském regionu působí už téměř 30 let a stále se rozvíjí. Na začátku to byla tři menší střediska v lokalitách Merklínska, Rokycanska a Plzeňska, která se v roce 2012 spojila a své síly i okruh pomoci tím znásobila. Dnes se s velkou pílí věnuje nejen lidem s těžkou poruchou autistického spektra, ale také seniorům, lidem s mentálním a kombinovaným postižením, lidem v nouzi, rodinám s dětmi, dětem a mládeži a v podporuje také pěstouny v jejich náročném povolání.

Diakonie Západ je součástí celorepublikové Diakonie, jejímž zřizovatelem je Českobratrská církev evangelická. Stojí a pracuje na křesťanských základech. Vycházejíc z hlavních diakonických hodnot, kterými jsou milosrdenství, fortelnost, společenství a naděje, pracuje Diakonie Západ v duchu úcty, spolupráce a pravdivosti. Více než 200 jejích zaměstnanců má tak každodenně na paměti uctivé chování ke klientům, jejich rodinným příslušníkům a dalším partnerům, ale také k sobě navzájem – vycházejí z Ježíšova doporučení „Miluj svého bližního jako sám sebe“ (Mk 12,31). Transparentně a otevřeně komunikují i navenek. Vědí, že být pravdivý je v jejich práci velmi důležité – život v pravdě otvírá dveře na cestě člověka k člověku.

Diakonie Západ je rozsáhlá. Dříve, v menších střediscích, se všichni její pracovníci znali jmény. Po práci se společně chodili bavit, sdíleli své pracovní i osobní radosti a starosti. Dnes už je to jiné. Pracovníci se osobně znají v jedné službě či v jedné lokalitě, ale napříč Plzeňskám krajem to tak úplně neplatí. Rozmanitost a šíři služeb, které Diakonie Západ poskytuje, je také mnohem náročnější srozumitelně a jednoduše představit. A přitom je velmi důležité, aby každý, kdo se dostane do situace, kterou už nezvládne sám, věděl, kam má přijít či zavolat.

A tak jsme se rozhodli s tím „něco udělat“. V dubnu 2021 jsme proto zahájili kampaň „Měsíc pro…“, ve které postupně představíme všechny naše služby. Ukážeme světu videa o práci, kterou děláme, představíme naše pracovníky a podělíme se i o příběhy, se kterými se nám svěřili naši klienti. Na sociálních sítích se tak postupně představí služby pro seniory, pro rodiny s dětmi, pro lidi s postižením, pro lidi v nouzi a také služby pro děti a mládež.

Prostřednictvím naší letošní online kampaně chceme ukázat barevnost a rozmanitost diakonických služeb, nasazení i profesionalitu našich pracovníků i obyčejný každodenní život našich klientů. Pomáháme jim řešit jejich potíže, podporujeme je v běžném životě a především se vzájemně obohacujeme. A k tomu chceme pozvat i vás. Můžete nahlédnout do jednotlivých služeb Diakonie Západ, přečíst si zajímavé rozhovory s našimi zaměstnanci, můžete se začíst do příběhů, se kterými se nám naši klienti svěřili. Možná vás obohatí zajímavá témata, o kterých se příliš nemluví, a třeba získáte odpovědi na otázky, na které by vás ani nenapadlo se zeptat.

Pokud vás náš článek zaujal a chtěli byste se nechat vtáhnout do diakonických služeb prostřednictvím kampaně „Měsíc pro…“, stačí nás začít sledovat na facebooku či instagramu.

Anika Stulíková a Lucie Petříčková, Diakonie Západ