Černé kachlíčky nejsou cool

(ČB 5/2021) Představy o ideálním bydlení pro seniory provází mnoho mýtů. Zřizovatelé domovů pro seniory tak mohou při volbě vhodné lokality, při zařizování interiéru či výběru vhodného vybavení neúmyslně chybovat. Publikace //Jako doma//, jejímž autorem je ředitel Diakonie Vsetín Dan Žárský, nabízí soubor konkrétních rad, které pomohou při budování bezpečného, přívětivého a důstojného bydlení, zohledňujícího specifika pokročilého věku.

Mýtus č. 1: Daleko od lidí, uprostřed přírody

Jedním z častých omylů je představa ideálního domova pro seniory daleko od civilizace. „Na naše středisko se obrátil majitel rekreačního zařízení, které nám nabídl k odkupu. Dle jeho názoru by se jako domov pro seniory hodilo ideálně – daleko od ruchu města, uprostřed přírody,“ přibližuje Dan Žárský poměrně zažitou představu – bydlení uprostřed ničeho.

Ačkoliv se pobyt uprostřed přírody může na první pohled jevit jako ideální, ve skutečnosti seniory vytrhává z mezigeneračního prostředí a prohlubuje jejich izolaci. Násilné oddělení nejstarší generace od zbytku společnosti ve výsledku neprospívá ani jedné straně.

„Pro společnost a vizi dobrého stárnutí, zejména v dlouhověké společnosti jako je ta naše, je důležité, aby lidé mohli stárnout v komunitě a v místě, na které jsou zvyklí, znají je a sami zde nejsou anonymní obyvatelé, ale přirozená součást,“ dodává Olga Starostová, socioložka a odborný garant Institutu důstojného stárnutí Diakonie ČCE.

Mýtus č. 2: Sterilní a jednoduché prostředí

Dodnes se setkáváme s domovy pro seniory, které svými strohými a prázdnými interiéry, osvětlenými studeným světlem zářivek, připomínají spíše nemocnice. Vnitřní uspořádání domovů je přitom pro příjemný život klientů stěžejní. Pozitivně působí zabydlenost, měkké povrchy, přírodní materiály, individuální řešení každého pokoje, členění dlouhých prostor nebo snadný přístup do zeleně.

Mýtus č. 3: Čím modernější, tím lepší

Na potřeby seniorů je třeba brát zřetel nejen při budování bezbariérových přístupů, ale také po estetické stránce. „Setkali jsme se s případem, kdy v jedné koupelně obhajovaly architektky výběr černých kachlíčků slovy, že je to dnes „cool“. Zvláště u domovů pro seniory s demencí je však žádoucí pojímat interiér spíše ve stylu „retro“ – aby klienty obklopovaly předměty, barvy a tvary, na které byli během svého života zvyklí,“ vysvětluje Dan Žárský.

Život seniorů jako sílící společenské téma

Česká populace stárne a v domovech pro seniory žije podle posledních statistických údajů více než 57 000 seniorů, což je cca 2,5 % z celkového počtu seniorské populace ČR, a jejich počet bude narůstat. Vytváření přívětivých a funkčních seniorských domovů s kvalifikovaným a vlídným personálem by se proto mělo stát jedním z nejdůležitějších témat veřejných debat.

Ivo Mareš