Představujeme: Celocírkevní odbor mládeže

(ČB 5/2021) Synodní rada disponuje mnoha poradními odbory, které se zabývají různou, úzce specializovanou agendou. Protože poradních odborů je velké množství a není jednoduché se v nich zorientovat, připravili jsme cyklus, v jehož rámci se na jednotlivé poradní odbory zaměříme. Oslovili jsme zástupce konkrétního poradního odboru a položili mu následující otázky:
1. Představte prosím krátce váš poradní odbor.
2. Čím se aktuálně zabýváte?
3. Co vás těší, co se vám daří a co vám naopak dělá největší starosti?
4. Jaké impulzy byste chtěli církvi předat do budoucna?

Tentokrát jsme oslovili Dominika Bláhu, předsedu celocírkevního odboru mládeže.

1. Celocírkevní odbor mládeže je skupina devíti volených lidí, kteří pokládají za svůj hlavní úkol podporu lidí, kteří v naší církvi s mládeží pracují, a vytváření mládežnického společenství na celocírkevní úrovni, a to v úzké spolupráci s oddělením mládeže ÚCK, senioratními odbory mládeže a dalšími dobrovolníky.


Členové COM: Dominik Bláha (předseda). Tobiáš Potoček (místopředseda), Zuzana Férová, Filip Trusina, Adéla Rozbořilová, Alena Zapletalová, Marta Slámová, Alexandra Jacobea, Jan Lavický, Filip Boháč, Jana Hofmanová, Tomáš Jun


2. Nyní je naší snad největší výzvou hledání cest k podpoře a vzdělávání naší cílové skupiny a vytváření komunikačních kanálů s nimi. Prožíváme euforii z úspěšné porady mládeže

Dominik Bláha

, kde byli i na další dva roky zvoleni noví členové, a zároveň stres z blížícího se sjezdu mládeže.

3. To jsem snad zodpověděl v předchozí otázce.

4. Chtěli bychom hlavně mládež v církvi ponouknout, aby se o svou církev zajímala a aktivně vstupovala do jejího života. O mládeži má být slyšet především od mládeže.