Duchovní krmítko pro malé i velké

(ČB 5/2021) YESle jsou bohoslužby v Betlémském kostele v Brně. Duchovní krmítko pro hledající bez ohledu na věk, tradici či zkušenost. Je však pravda, že na ně chodí spíš mladší ročníky. Možná právě proto, že do velké míry vznikly na základě přání z řad mládeže.

YESle se konají každé pondělí v 19 hodin během školního roku mimo státní svátky. Účast je proměnlivá. Záleží hodně na tom, zda je právě zkouškové nebo maturity. Průměr účastníků je tak někde kolem 18.

Bohoslužby mají přehlednou strukturu i formu. Čtení z Bible, zamyšlení, ticho, modlitba, požehnání. Zpívají se písničky ze Svítá v doprovodu kapely. Jsou krátké, asi půl hodiny. Celou dobu se sedí. Nad Biblí se zamýšlejí různí evangeličtí faráři a farářky, kteří si povětšinou neoblékají talár. Je při nich kladen důraz na bezbariérovost – formy, zvěsti, jazyka, liturgie. Přesto překážky zůstávají. Třeba ve schopnosti oslovovat nové příchozí. Nebo bariéry prostorové, s lavicemi se zkrátka nepohne.
Po bohoslužbách je možné přejít do čajovny, zastrčeného prostoru za varhanami, který je díky velkému lunetovému oknu propojený s ulicí. V téhle poměrně těsné výkladní skříni dochází na pestré rozhovory, debaty i seznamování. Do čajovny najdou cestu někdy i ti, co ji nenašli na bohoslužby.

YESle fungují od předjaří roku 2019. V současnosti se dá říct, že za sebou mají půl období setkávání naživo a půl online. Od podzimu se potkáváme pravidelně v místnosti na Zoomu, kam se přesunuly všechny akce mládeže Brněnského seniorátu. Nedávno někdo řekl, že když jde na náš mládežnický Zoom, tak má pocit, jako by se vracel domů.
Online bohoslužbě jsme postupně dali pevnou formu, se kterou jsme vlastně docela spokojení. Liturgii si dělíme víc mezi účastníky. Farář má většinou na starost úvod bohoslužeb a zamyšlení. Někteří z mládežníků si rozeberou čtení, modlitbu a požehnání. Doprovod zpěvu je streamován z méně či více profi domácích hudebních studií. Po bohoslužbách následuje další část, říkáme jí poprogram. V pravidelném rytmu se střídá rozhovor s hostem (např. zdravotním klaunem, dobrovolnicí v nemocnici, spolutvůrcem kytarových doprovodů nového zpěvníku, farářem, co skládá písně pro faráře), hraní her (scribbl, puzzle), zpívání svítákovek (písně na přání). Každý z těchto poprogramů má své skalní fanoušky, mnohdy také z řad starších ročníků. A stejně jako do čajovny v kostele se někdy účastníci připojují až na tyto poprogramy.

Při online YESlích dost chybí možnost se fyzicky potkat, obejmout, sednout si třeba jen s někým někde stranou. Mají však i své výhody. Může se na ně připojovat kdokoli odkudkoli. Třeba lidi, pro které je vzdálenost bydliště nebo dopravní nedostupnost dost velkou bariérou se na offline bohoslužby v pondělí večer do Brna dostat.

Navzdory všem nepříjemnostem a nevýhodám jsou online YESle místem, kde je snad dobře, místem setkávání, modlitby a zvěstování evangelia.
Tak přijďte, všechno je připraveno a místa je dost. Najdete nás na embs.cz/zoom.

Iva Květonová, seniorátní farářka pro mládež Brněnského seniorátu