Poradní odbor pro práci s laiky

(ČB 6/2021) Synodní rada disponuje mnoha poradními odbory, které se zabývají různou, úzce specializovanou agendou. Protože poradních odborů je velké množství a není jednoduché se v nich zorientovat, připravili jsme cyklus, v jehož rámci se na jednotlivé poradní odbory zaměříme. Oslovili jsme zástupce konkrétního poradního odboru a položili mu následující otázky:
1. Představte prosím krátce váš poradní odbor.
2. Čím se aktuálně zabýváte?
3. Co vás těší, co se vám daří a co vám naopak dělá největší starosti?
4. Jaké impulzy byste chtěli církvi předat do budoucna?

Tentokrát jsme oslovili Ondřeje Rumla, předsedu poradního odboru pro práci s laiky.

1. Náš poradní odbor má v současné době sedm členů a dvě stálé posily z oddělení výchovy a vzdělávání ústřední církevní kanceláře naší církve. Scházíme se obvykle třikrát až čtyřikrát ročně a jinak jsme v kontaktu pomocí emailu a telefonu (v covidové době se scházíme online ke kratším schůzím v podstatě každý měsíc). Vymezení není tak široké, že by každý laik (od kojence po seniora) byl námi obsloužen, ale pokoušíme se pořádat, koordinovat a mít přehled o aktivitách, setkáních a pobytech organizovaných ústředím naší církve (letní pobyty, setkání v průběhu roku) a občas se pokusit o něco nového. Díky iniciativě dalších se konají pravidelně (kromě letoška) i jiné věci, některé společně a pod „dohledem“ s poradním odborem pro práci s dětmi – lednový kurz s přednáškami a sportem, březnový pobyt rodin v Janských Lázních, jarní pobyt maminek (rodičů) s dětmi v Herlíkovicích a všechny pobyty rodin, včetně pobytu důchodců, v Bělči.

2. Máme za sebou dvě vydařená online setkání. Koncem března se uskutečnilo počtvrté setkání presbyterů „Co by měl vědět každý presbyter“. Mile nás překvapila účast, která se blížila zájmu předchozích let (okolo 60, nejen presbyterů), přednášky byly k vidění a slyšení dopředu, oba přednášející (faráři Petr Pivoňka a Ondřej Macek) vedli diskusní skupiny, k nimž přibyla ještě třetí, týkající se manuálu pro (začínající) presbytery (tu vedli Pavel Pokorný a Jan Bušta). A koncem dubna se konal online křesťanský kurz (obvykle pořádaný v Janských Lázních), kde přednášel Vojen Syrovátka (jeho přednášky jsou k vidění na YouTube) a poté se tři dny konala setkání a diskusní skupiny, ba i posezení při kávě a vínu… A měli bychom ještě vydat nějaký počet v souvislosti se strategickým plánem naší církve, to nás čeká v červnu, kdy se snad už sejdeme tváří v tvář.


Členové POL: Petra Adámková, Jan Bušta, Monika Drdová, Radka Hojková, Anna Lavická, Pavel Pokorný, Ondřej Ruml (předseda), Marie Stolařová


Ondřej Ruml

3. Jsme rádi, že se v zásadě daří to již zmíněné. Chystá se a snad se na podzim či v zimě uskuteční odkládané setkání manželek a manželů kazatelů a kazatelek. Osobně mě překvapil kladný výsledek ankety mezi presbytery (o tom ještě jinde). Starost nám dělá to, že tradiční kurzy pro laiky, v poslední době nazývané křesťanské kurzy (aby bylo jasné, že zván a vítán je každý), se potýkají se slábnoucím zájmem. Okruh lidí, kteří na ně jezdili (a to bývaly kurzy i dva ročně), stárne a pokusy, jak přitáhnout mladší, se spíš nedaří. Jiná setkání pro mladší, třeba jen víkendová, se nesetkala s ohlasem. Chápeme, že mladší toho mají dost a že žijí především ve svých sborech, ale přece jen myslím, že je důležité, když se lidé potkávají i napříč senioráty a církví, mají šanci se dozvědět o druhých, něco společně zažít. Jsme otevřeni nápadům, které vzejdou odjinud, rádi je jakkoli podpoříme.

4. Především bychom chtěli mít na zřeteli zájem o naše laiky, presbytery obzvláště. Patří mezi klíčové osobnosti naší církve a jsou nezastupitelní – sbor bez faráře (nějakou dobu) přežije, bez aktivních laiků však ne. Pečovat o ně, skýtat jim pocit ocenění a zpětnou vazbu, nabízet možnosti k dalšímu růstu a rozvoji jejich obdarování, stejně jako vodítka a nápady pro jejich činnost ve sboru je a bude naše „práce“ pořád. Náplň je to, doufáme, potřebná a taky nadějná.