Nakladatelství Kalich slaví století existence

(ČB 9/2021) Nakladatelství a knihkupectví Kalich bylo založeno Českobratrskou církví evangelickou krátce po vzniku první Československé republiky v roce 1921 a po celou dobu své existence se specializuje na vydávání a šíření knih především z oborů teologie, filosofie, historie, pedagogiky, judaistiky a světových náboženství, včetně knížek katechetické, meditativní a liturgické povahy. Kromě této naučné literatury vydává nakladatelství humanisticky orientovanou prózu a poezii, původní českou i překladovou. Nechybí ani podobně zaměřená krásná literatura pro děti a mládež.

Nejen stěžejní nakladatelské projekty minulých desetiletí, ale také průřez činností nakladatelského domu či vzpomínky na význačné autorské osobnosti přibližuje nová publikace, kterou Kalich při této příležitosti vydává. Jmenuje se prostě Kalich stoletý a k vydání ji připravila dvojice editorů Michael Plzák a Ema Suchá.

Publikace nabízí vhled do časů minulých, při jehož sestavování čerpali editoři především z archivních záznamů, ale také do značné míry z vlastních vzpomínek, čímž kniha získává zvláštní punc autenticity. Retrospektivu doplňuje řada dobových fotografií. V závěru je také připojen chronologický seznam všech doposud vydaných titulů, kterých je v současnosti již přes úctyhodnou tisícovku.

Adéla Rozbořilová