Medaile vděčnosti v heřmanoměsteckém sboru

(ČB 9/2021) V rámci rodinných bohoslužeb v našem heřmanoměsteckém sboru, které se konaly 27. června 2021, jsme zažili krásnou chvíli. Bratr farář Ondřej Titěra, člen synodní rady, předal pamětní Medaili vděčnosti bratru Břetislavu Netolickému za jeho dlouholetou službu presbyterskou (1963–2020) a kurátorskou (1972–1973; 1996–2017). V průběhu svého působení ve staršovstvu a na místě kurátora ve sboru v Heřmanově Městci bratr Netolický velmi přispěl k budování a prohlubování společenství víry a důvěry. V letech 1972–73 měl odvahu vzít na sebe odpovědnost v době sborové krize; tehdy ve funkci kurátora významně přispěl ke zklidnění a překonání sporů ve sboru. Vždy usiloval o to, aby byl sbor otevřen nově příchozím a sám k tomu svým vstřícným přístupem velmi přispíval. Staral se o dobré ekumenické vztahy s ostatními církvemi ve městě a také o partnerství s německým sborem v Lahru. Bratr Netolický byl (a stále je) činný nejen ve sboru, ale v porevolučních letech se podílel i na životě města jako místostarosta. Také touto činností naši církev dobře reprezentoval.

Medaile vděčnosti měla být bratru Netolickému předána již na podzim loňského roku. Nakonec k tomu vzhledem k epidemiologickým opatřením došlo až letos v červnu. Zařazení této události do rámce rodinných bohoslužeb pěkně ilustrovalo propojení všech generací našeho sboru, a tak i děti mohly vnímat, že taková služba v církvi má svou velkou cenu a dělá radost všem kolem. Bratru Netolickému za ni všichni moc děkujeme a jsme rádi, že ho máme mezi sebou.

za staršovstvo heřmanoměsteckého sboru Jana Apltauerová