ČESKÝ BRATR 10/2021. TÉMA: SENIOŘI

(ČB 10/2021) Vzpomínám si na jednu komickou příhodu z doby, kdy jsem nastupovala do redakce. Při přijímacím pohovoru se synodní radou se mě některý z jejích členů optal, jakou vizi s časopisem mám. Celkem nevinný dotaz mne zaskočil, a tak jsem, pod tíží pocitu, že hovořím se slovutnou synodní radou, zablekotala to první, co mi přišlo na mysl. Vysoukala jsem ze sebe, že bych jej chtěla více přiblížit mladým, protože o Českém bratru často slýchám narážku, že je to časopis pro seniory. Mých rozpaků si všiml bratr Ženatý, synodní senior, a aby situaci odlehčil, s fingovaným pohoršením zvolal: „Co proti nám máte?!“

Ta věta byla pronesena s nadsázkou, přesto si myslím, že je možné v ní nalézt mnohem hlubší a vážnější význam. Senioři (a nemluvím teď vskutku o těch synodních) bývají často přehlíženi. Současný trend krásy, zdraví a životního elánu se je snaží zastrčit kamsi do pozadí, protože někdy smutné téma stáří se zrovna moc nehodí. Zdá se mi, že seniorům mnohdy křivdíme a podceňujeme je. Přitom mají tolik co nabídnout!

I mezi námi evangelíky je řada fascinujících osobností, které přes pokročilý věk nepřestávají být inspirativní. Jedním takovým příkladem je Zdeněk Susa, lékař, kazatel, cestovatel, vydavatel. Tento renomovaný kardiolog a pneumolog nejen že stále pracuje na plicní klinice, ale také třeba pěšky obejde Česko podél hranic a přitom ještě vede nakladatelství, v němž stihl vydat už přes stovku titulů.

O tom, že senioři nepatří do starého železa, píše také další z těchto vzácných kmetů, Pavel Říčan, význačný psycholog. Také on je stále velmi aktivní, v současnosti se zabývá především službou laického kazatele a publicistickou tvorbou.
Jsem moc ráda, že se s takovými vzácnými osobnostmi můžeme v naší církvi potkávat a čerpat od nich životní moudrost i inspiraci. Věřím, že jejich myšlenky osloví i vás.

Adéla Rozbořilová

 

 

 

 

OBSAH ČÍSLA

TÉMA
Biblická úvaha – L. Pešout
Poutníkem v letu – J. Plíšková
Dejte slovo i nám starým! – P. Říčan
Otázka na tělo – J. Plíšková
MLÁDEŽ
Ekumena nad pivem – E. Foukalová
Pohledem faráře – J. Pechar
MOJE CÍRKEV
(Ne)přátel se nelekejme – T. Vojtíšek
Cesta k založení sboru v Roztokách – A. Kaucká
Výročí vršovického sboru – M. Opočenský
Zprávy z Paříže – M. Pfann
Mladí teologové se sešli v Římě – J. Tomeš
DIAKONIE
Máme u nás žáky, které ve státní škole odmítou – V. Janů
Rozhovor s ředitelem vrchlabské Diakonie – V. Janů
SLOVO
Liturgické drobečky – A. Wrana
Recenze: Fauda – P. Sláma
Recenze: Zralé plody k promýšlení víry – O. Kolář
Poslední slovo – L. Rozbořilová