Rozptýlit tabu

(ČB 11/2021) Počátkem letošního října vyšla v Kalichu dlouho očekávaná rozsáhlá kniha s názvem //Pro smrt uděláno//. Redakčně ji připravil tandem Michal Plzák a Lucie Vopálenská, vizuální materiál je dílem Františka Plzáka. Jde o soubor rozhovorů s celkem 26 osobnostmi českého prostředí, mezi nimiž jsou např. Radkin Honzák, Karol Sidon, Karel Schwarzenberg anebo nedávno zesnulá Jiřina Šiklová. Spíše než o klasická interview jde přitom podle autorů o „společné ohledávání“. Podle nich nemá kniha v první řadě čtenáře zbavit strachu ze smrti, ale zbavit strachu o ní mluvit. „Dlouho nás zajímá, jak se dá o smrti hovořit. Jak obtížné je vtáhnout toto téma do rozhovoru s člověkem, který je v druhé půli svého života a hluboce vnímá, že smrtelnost není jen teze,“ uvádějí editoři knihy.

Kniha vznikala poměrně dlouho, šlo o unikátní, časově i finančně náročné dílo. Úskalím přitom bylo i téma samotné – editoři přiznávají, že mluvit o tak citlivé záležitosti není jednoduché. „V co nejvyšší míře respektujeme jedinečnost každého, netlačíme nikoho do poloh, kde mu nebude dobře.“ V rozhovorech se přitom snažili brát co nejvíce v úvahu individualitu „zpovídaného“, aby šlo o co nejvíce autentické poselství.

Kniha si přitom neklade nárok zhmotnit či zodpovědět filosofické otázky, týkající se smrti a způsobu, jak ji komunikovat. Editoři se mnohem spíše pokoušeli v citlivých a nenucených hovorech zachytit konkrétní lidské osudy, myšlenky, názory. Odpovědi na velké otázky života a smrti tak čtenář v knize nenajde. „Oslovili jsme řadu lidí s prosbou, zda by nám mohli věnovat pár hodin svého času a mluvit s námi o smrti. Stále se říká, že současnost smrt vytěsnila a nejraději by ji zrušila. Někteří ale tvrdí, že už to neplatí. Proto nás především zajímalo, co je na tom pravdy: třeba s tím i nějak zahýbala covidová krize. Jak se dá o smrti mluvit, ne teoreticky, ale osobně, na tělo – to jsme chtěli zjistit. Nešlo nám ani o náčrt sociologického průzkumu ani jsme neměli ambice vplést jednotlivé hlasy do nějaké závěrečné syntézy. Sejdou se tři lidé a mluví spolu o smrti, nevyhnutelně i o svém životě, nic víc v tom není.“

Kniha je od podzimu dostupná v knihkupectví Kalich. Slavnostní uvedení publikace se uskuteční v listopadu v Knihovně Václava Havla v Praze.

Adéla Rozbořilová
foto: František Plzák