Nebojte se nás

(ČB 11/2021) Desítky klientů se zájmem o rozvoj pracovních návyků prošly sociálně terapeutickou dílnou, kterou před čtyřmi lety otevřelo diakonické středisko CESTA. Klientkou zařízení v Uherském Hradišti je i paní Tereza, která dílnu navštěvuje už několikátým rokem. Díky tomu našla i vlastní zaměstnání, které ji moc těší. „V dílně mi pracovníci pomohli s přípravou na pohovor, co říct, jak se vhodně obléct, na co se zeptat,“ vzpomíná. Co se pracovních návyků týče, oceňuje zejména výcvik v trpělivosti a samostatnosti. Zvládá díky tomu lépe i psychické výkyvy, které provázejí její duševní onemocnění. „Celkově se můj psychický stav zlepšil,“ říká. „Jsem jistější ve věcech, které jsem dříve vůbec nezvládala.“

Schizofrenik vám neublíží

Už od mládí se paní Tereza potýká s diagnózou schizofrenie. Ve svém okolí, a dokonce rodině se stále potkává s nepochopením a strachem, a tak je pro ni důležité i téma destigmatizace duševních onemocnění.

„Jsem mírumilovná, ale umím si zjednat i pořádek. Mám ráda zvířata, koně, psy. Jsem sice nemocná, ale nejsem nebezpečná víc než kdokoli jiný,“ popisuje svůj život. „Podstatné pro mě bylo, že jsem v roce 2018 díky středisku CESTA získala bydlení a poté začala navštěvovat dílnu. Užívám léky, mám okolo sebe lidi a podporu. Kdyby se se mnou začalo něco dít, hned to poznají a zasáhnou.


Středisko CESTA vzniklo v roce 1998 ve sborovém domě ČCE na ulici Jana Blahoslava v Uherském Hradišti. Vedle sociálně terapeutické dílny poskytuje tyto služby:
– denní stacionář pro lidi s mentálním či kombinovaným postižením
– podporu samostatného bydlení pro lidi s duševním onemocněním
– ranou péči pro rodiny s dětmi s mentálním, pohybovým nebo kombinovaným handicapem či pro rodiny s dětmi ohroženými v důsledku nepříznivého zdravotního stavu


Diakonie mě pozvedla, člověk se na vše může dívat jinýma očima. Je to pro mě motivace do budoucna. Věřím, že třeba za dva roky budu zase dál,“ uzavírá paní Tereza.

Sociálně terapeutická dílna střediska CESTA v Uherském Hradišti se zaměřuje na terapeutickou práci s osobami s duševním onemocněním, osobami s mentálním postižením a osobami s kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let.

Činnosti, které jsou v sociálně terapeutické dílně vykonávány, napomáhají dlouhodobému rozvoji pracovních návyků, a to prostřednictvím sociálně pracovní terapie, která vede ke zvýšení dosavadní životní úrovně a k sociálnímu začlenění do přirozeného sociálního prostředí. Nabízené aktivity jsou přizpůsobovány přáním a potřebám konkrétních klientů.
Službu středisko poskytuje zdarma.

 

Petra Kučerová
foto: archiv Diakonie Uherské Hradiště