Jdeme „tomu“ naproti

(ČB 11/2021) Dolní Žleb je bývalá vzkvétající obec na hranicích, nejsevernější sídlo na levém břehu Labe, poslední vesnice, do které už nevedla silnice. Nyní již tři desítky let vede. Je to též mekka skalních lezců, místo klidného chalupaření, průjezdní bod cykloturistů, a jako osada již součást statutárního města Děčín. Tedy náš rajon.

Pozdně barokní kostel Nejsvětější Trojice ve správě podmokelské farnosti stále stojí, a to především díky příležitostné péči, řešící to nejakutnější. Otevřen je pouze na štědrý den, když místní děti hrají a zpívají koledy, a pak taky na Noc kostelů. A teď konečně i k bohoslužbám!

Na sobotní podvečer 9. října jsme si dovolili kostel zapůjčit a do jeho interiéru pozvat místní obyvatele, lezce, horolezce, poutníky, kolemjdoucí či na kole kolemjedoucí. Bohoslužby vedl děčínský farář Tomáš Matějovský, hudební složku obstaral Ladislav Moravetz. Profesionálně zajištěno dokonale, očekávání přijetí porůznu pozvaných bylo však nemalé. Malá totiž byla odezva obdobného pokusu předchozího a zároveň prvního, který ve stejném složení proběhl před dvěma lety. Loni z důvodu covidu nekonáno.

Úvodní nesmělé zvonění na jako zázrakem držící zvon avizovalo zázrak další a větší – kostelík v půl šesté z půlky plný. Sešlo se nás cca 30. Ti, co měli přijít, tentokrát přišli – místní, chalupáři, sportovci. A také ti, kteří do Dolního Žlebu přijeli a přišli právě kvůli bohoslužbám.

Radost ze společně prožitého podvečera podtrhly výsledky toho dne konaných parlamentních voleb. Zvonění na kupodivu stále držící zvon bylo pochopitelně Pánu Bohu ke cti a slávě, ale taky zvonění vítězné. Prostě vydařená sobota.

Víc než kdy jindy se těšíme na bohoslužby v Dolním Žlebu „nejen pro horolezce“ v roce 2022. Třeba se potkáme i s vámi.

Pavel Randák, FS Děčín