Poradní odbor organizační a právní

Synodní rada disponuje mnoha poradními odbory, které se zabývají různou, úzce specializovanou agendou. Protože poradních odborů je velké množství a není jednoduché se v nich zorientovat, připravili jsme cyklus, v jehož rámci se na jednotlivé poradní odbory zaměříme. Oslovili jsme zástupce konkrétního poradního odboru a položili mu následující otázky:
1. Představte prosím krátce váš poradní odbor.
2. Čím se aktuálně zabýváte?
3. Co vás těší, co se vám daří, a co vám naopak dělá největší starosti?
4. Jaké impulzy byste chtěli církvi předat do budoucna?

Tentokrát jsme oslovili Jana Plecháčka, předsedu poradního odboru organizačního a právního.

1. V názvu PO je sice uvedeno organizační a právní, v zásadě se ale činnost odboru soustřeďuje na návrh úprav církevního zákonodárství, případně na výklad církevního zřízení a řádů.
Zpracováváme řadu úkolů uložených synodem, aby je synodní rada mohla předložit na příštím synodním zasedání. Kromě toho se zabýváme také úkoly, které vyplynou z usnesení synodní rady, připravujeme pro ni podklady pro výklad řádů nebo odpovědi na dotazy, které nám synodní rada předloží. A někdy, když to z naší průběžné práce vyplyne, podáváme synodní radě podněty ke zpracování potřebných témat.

Vzhledem k tomu, že většina našich výsledků je určena pro jednání synodu, řídí se náš pracovní cyklus právě cyklem synodů, a jednáme tak především v období od září do března, kdy se sejdeme obvykle pětkrát.

2. Zase tím, co nám připravil synod. Takže třeba připravujeme změny řádů, které by upravily počty zástupců seniorátů na synodu, nebo mají pomoci zkrátit dobu nutnou pro proces sloučení sborů. Musíme někdy napravit i nějaké opomenutí v už schválených úpravách (i to se bohužel občas stane). Budeme také pokračovat v dopilovávání Řádu pastýřské služby, o potřebě a vhodnosti úprav budeme mluvit také se členy pastýřských rad. A předpokládám, že se už brzy budeme zabývat tématem regionálních sborů nebo úkoly, které vyplynou z práce komise pro reformu správy církve.

3. Těší mě, že máme dobré a dělné společenství. To musím opravdu pochválit. Díky tomu se nám daří zvládnout každoroční finiš před uzávěrkou synodních materiálů. Trochu nám začíná dělat starosti dědictví, které si s sebou táhneme v podobě dosavadních řádů. Ty jsou ve svém konceptu velmi staré a tváří v tvář měnícím se potřebám a podobě církve vnímáme, že začínají být zátěží.

4. To souvisí s předchozím. Proměna situace, na kterou jako církev musíme reagovat, s sebou podle všeho přinese i potřebu důkladné proměny celého komplexu církevních řádů. Důležité bude pracovat na tom, aby církevní řády nebyly složitější, ale spíš jednodušší a aby reflektovaly velmi rozdílnou situaci i podobu práce našich sborů, přitom ale napomáhaly držet církev jako dobré a funkční společenství věřících lidí a jejich sborů.


Současní členové POOP:
Daniel Bartoň, Adam Csukás, Michaela Kopecká, Vladimír Kopecký, Olga Navrátilová, David Nečil, Jan Plecháček – předseda, Jaroslav Tomášek, Vladimír Zikmund (za SR)