Kalich – nakladatelství a knihkupectví. Levněji to fakt nejde

Český bratr 11/2012.

 

Kdy a za jakých okolností nakladatelství vzniklo?
Nakladatelství vzniklo v roce 1921 jako zařízení nedávno vzniklé sjednocené evangelické církve.

Komu patří?
Stoprocentním vlastníkem je Českobratrská církev evangelická, avšak na svůj provoz si musí Kalich stoprocentně vydělat sám. To dodávám proto, že řada členů ČCE si stále myslí, že jsme církví placeni či subvencováni.

Má nakladatelství zaměstnance a dobrovolné spolupracovníky?
Kalich má čtyři pracovníky na plný úvazek, jednoho na poloviční úvazek a dle potřeby i pracovníky externí, kteří pracují na smlouvu či dohodu. V některých sborech jsou dobrovolní prodavači, kteří si berou naše knihy do komise a ve sborech je prodávají.

Jaké knihy vydáváte?
Vydáváme knihy náboženské všech možných žánrů (odborná teologie, kázání, výklady biblických knih, knížky pro děti a mládež, rozhovory s významnými postavami církve, autobiografie, judaistika), knihy odborné (historie, filosofie, sociologie) a takzvanou krásnou literaturu – beletrii a poezii. Vedle překladových titulů vydáváme i knihy českých autorů, jejichž vznik nezřídka sami iniciujeme.

Jak vybíráte tituly?
Hlavním kritériem je kvalita; často se ale musíme rozhodovat i podle odhadu návratnosti vložených prostředků, čili dle odhadované prodejnosti anebo dle výše finanční podpory (granty české a zahraniční, příspěvky a sponzorská podpora). Pozornost věnujeme nejen textové přípravě, ale i grafickému provedení publikací.

Kde knížky prodáváte, jak je distribuujete?
Máme vlastní knihkupectví v Husově domě v Jungmannově ulici v Praze, avšak většinu našich knih prodává distribuce, především firma Kosmas, která rozváží naše knížky do knihkupectví v Čechách, na Moravě a na Slovensku. Máme též internetový prodej, který se neustále rozrůstá.

Máte výdělek, zisk? Jak s ním nakládáte? Máte sponzory?
Zisk máme v posledních letech stále, tu větší, tu menší. Investujeme jej do výroby dalších publikací, jež nemají podporu, jejich ztrátovost je jistá, a přece si vydání zaslouží.

Máte vzkaz pro čtenáře Českého bratra?
Vnímavý čtenář je naším potěšením. Nezlobte se, když rozebraný titul hned nevydáme znovu, a raději si opatřete vámi vytouženou knihu včas. Ne každý titul spadne do slev. A snad jen na okraj: levněji to fakt nejde.

odpovídal Michal Plzák, jednatel nakladatelství a knihkupectví Kalich