Nakladatelství Mlýn. Populární literatura o Bibli a víře

Český bratr 11/2012.

 

Kdy a za jakých okolností nakladatelství vzniklo?
V roce 1993 s tím nápadem přišel jeden francouzský farář: řekl mně o knížkách z nakladatelství Moulin a seznámil s jeho zakladatelem Bernardem Gillièronem (autorem několika knih, například Bible nespadla z nebe). Ten nelibě nesl mezeru mezi odbornou literaturou, kterou málokdo čte, a povrchními agitačními brožurkami, které se v církvích občas rozdávají, a začal vydávat stručné a co možná čtivé knížky, které popularizují, co se píše v odborné literatuře o Bibli a o víře, a člověk se nemusí stydět je někomu dát do ruky. Ve Mlýně (což je překlad slova Moulin) tyhle knížky tvoří takzvanou malou řadu.

Komu patří?
Mlýn patří mně, vedu to jako živnost (která by mě neuživila) a jsem tudíž osoba samostatně výdělečně činná.

Má zaměstnance? Dobrovolné spolupracovníky?
Mlýn stálé zaměstnance nemá a nikdy neměl. Od začátku spolupracuju s Jiřím Mrázkem a Tomášem Hančilem, kteří se k lecčemu vyjadřují, a v úplných počátcích s Didierem Halterem – to je ten, co to vymyslel. A pak s překladateli a korektory atd., kteří sice dostávají honorář, ale v takové výši, že to hraničí s dobrovolnou spoluprací.

Jaké knihy vydáváte?
Ve zmíněné „malé řadě“ vycházejí knížky o Bibli a o základních tématech víry. Autory jsou buď čeští evangeličtí teologové nebo faráři a fakultní učitelé hlavně z frankofonního světa, tu a tam i odjinud. Další řadu tvoří odbornější věci, které slouží i jako učebnice (Teologie Nového zákona, Kompendium evangelické dogmatiky, výklady podobenství atd.). A pak vychází ještě „zelená“ řada, která se zaměřuje na užší témata (třeba pojetí milosti v různých tradicích), a řada studií ETF. A občas něco mimo řady, třeba Evangelický katechismus v 25 obrazech (což je dílo několika ženevských teologů z přelomu tisíciletí).

Jak vybíráte tituly?
Jsou knížky, které mě zaujmou nebo mně je někdo doporučí. Pak je důležité, jestli obsahově zapadají do kritérií, o kterých právě byla řeč, a jestli na jejich vydání jsou peníze. A občas někde něco slyším a rád bych, kdyby to existovalo i v tištěné podobě – to je případ knížky Pavla Hoška A bohové se vracejí nebo připravované knížky Jiřího Mrázka.

Kde knížky prodáváte, jak je distribuujete?
Knížky si lze objednat na mlyn.evangnet.cz nebo koupit třeba v Kalichu nebo v některé prodejně Karmelitánského nakladatelství. Nebo v některých sborech, které si je berou „do komise“ (tj. objednají si je a časem zaplatí jen to, co prodaly).

Máte výdělek, zisk? Jak s ním nakládáte? Máte sponzory?
Co knížky vydělají, jde zase zpět na přípravu a výrobu dalších. Honoráře platím malé, mzdy žádné. Pár publikací vyšlo za podpory kupříkladu Grantové agentury UK nebo Nadačního fondu Věry Třebické-Řivnáčové, to pak mohou být knížky levnější.

Máte vzkaz pro čtenáře Českého bratra?
Že bych rád vydával, co je zajímá. A aby z tohoto rozhovoru něco měli, tak ještě něco: že do konce roku dostanou slevu 10 % na všechno, co si u mě objednají.

odpovídal Jan Keřkovský, farář v Jihlavě a majitel Mlýna