Pro děti: Biblický zvěřinec – Krávy

Český bratr 1/2013.

V letošním roce se na této stránce budeme setkávat s Anežkou a zvířaty, o kterých se píše v Bibli.

Krávy
Brambory, práce a sny.

Je sobota. Nemusí se do školy, konečně se Anežka vyspí.
Peřinu si dá přes hlavu, aby neslyšela malého Filipa, který už si dávno myslí, že je ráno.
Přichází maminka. Anežko, dobré ráno.
Anežka dělá, že spí. V sobotu ne…
Anežko, musíme vstávat, budeme sázet brambory. Potřebujeme pomoc.
Celý den venku sázeli, unaveně si pak sedli k večeři.
Vždycky před jídlem zpívají písničku. Poděkování Pánu Bohu za jídlo.
Ale vždyť je s těmi bramborami tolik práce! Nešlo by to nějak jednoduše? Trochu víc samo?

To je jako ten příběh z Bible, o tlustých a hubených kravách.
Kdysi dávno prodali Josefa jeho bratři do Egypta. Stal se tam správcem u bohatého Potífara. Pak se ale nespravedlivě dostal do vězení a tam zůstal dlouho zavřený. Během té doby svým spoluvězňům vykládal jejich sny. A jeden z těch spoluvězňů si pak vzpomněl, že by Josef mohl pomoci vyložit sen i faraonovi. Faraonovi se zdál takový divný sen o divných kravách. Nejdřív se krásné, tlusté krávy pásly u řeky. Ale pak z té řeky vylezly ošklivé, vyzáblé krávy a sežraly ty krávy vykrmené. Co to má znamenat, takový sen? Faraon z toho byl celý neklidný. Teď přišla řada na Josefa.
Ne já, ale Bůh dá faraonovi uspokojivou odpověď, řekl Josef rovnou ve dveřích.
Je to tak: Egypt čeká sedm let dostatku, ale pak přijde sedm let bídy. Na to je potřeba se připravit… A tak se Josef v Egyptě stal správcem a organizoval skladování zásob, aby se pak období hladu dalo přečkat.

Anežce se to začíná spojovat. Pán Bůh faraonovi tím snem o kravách poradil, jak to udělat, aby neumřeli hlady. Ale jídlo jim z nebe nespadlo.
Možná spousta dobrých nápadů na lidi nějak „napadá“ shora.
Pane Bože, děkujeme za nápady.

Krávy v Bibli
Kráva je zvíře velké a náročné na péči. Je užitečné na práci i jako zdroj obživy.
Dvěma kravám po otelení bylo svěřeno tažení vozu se schránou úmluvy (1 Sa 6,7).
Býk býval obětním zvířetem, například Elijáš obětuje býka na Karmelu (1 Kr 18).
Na poušti, když Mojžíš odešel na horu, si vyrobili Izraelci zlaté tele jako zpodobení boha.
Na dobytek pamatuje i Desatero, sedmý den má odpočívat i vůl (Ex 23,12).
Ale o kravách nebo volech, kteří jsou ve stáji, kde se narodil Ježíš, se v Bibli nic nepíše.
Lenka Ridzoňová

Doporučujeme!
V letošním roce se na této stránce chystáme uvádět stručná doporučení zajímavých knih, filmů, her či jiných věcí pro děti.
Tentokrát:
Gastaldiová, Silvia  a Musattiová, Claire. Lidé Bible – Život a zvyky.
Praha: Kalich, 2008.
Kniha má tři části: Každodenní život; Víra a náboženský život; Místa, fakta a představy.
Hezké, vtipné, zajímavé nahlédnutí do toho, jak se asi žilo lidem, o kterých čteme v Bibli.