Otázka na tělo pro ajťáky: Co máte rádi na své práci?

Český bratr 2/2013.

Radek Kačena, Letohrad
Každý den se těším na problémy, které budu řešit. Jsem rád, když problém vyřeším, počítač mě poslouchá a dělá, co chci. Úplně stejně se těším na odpoledne, až jej budu moci vypnout a ztichne zvuk ventilátoru. Mám příjemný pocit z tvůrčí práce, i když vlastně není moc vidět, není to něco, co jde vzít do rukou. Někdy na problému pracuji i několik dní. Čím déle jej řeším, tím je pak větší radost, když se vyřešit podaří.

Radek Šrámek, Valašské Meziříčí
Na své práci mám rád to, co mě současně občas přivádí do zoufalství: tvorba pořád něčeho nového vykoupená velmi rychlou pomíjivostí toho, co jsem vytvořil. Až se tomu sám divím, ale fakt mě to ještě baví.

Ondřej Maňák, Brno
Především pracuji v dobrém kolektivu lidí, z nichž velká část jsou lidé věřící. Dále mám to štěstí, že má práce je různorodá a kreativní, což je důležité pro profesní rozvoj a zároveň to vede k tomu, že mi práce utíká rychleji. Někdy až moc rychle.

Marek Drápal, Kokonín
Určitá část mé práce spočívá sice v programování, ale dělám toho mnohem víc a to mě právě baví – ta rozmanitost.