K 40. výročí podpisu Leuenberské konkordie

Český bratr 3/2013.

Z Marburku na Leuenberg.

V říjnu roku 1529 se v Marburku sešli zástupci německého (Luther) a švýcarského (Zwingli) křídla evropské reformace k poradě o společném učení a společném postupu. Schůzku inicioval lankrabě Filip Hesenský. Trvala tři dny a měla na pořadu patnáct sporných otázek. Shody bylo dosaženo ve čtrnácti z nich, nad patnáctou se obě strany zdvořile rozešly v nesouhlasu. Týkala se pojetí večeře Páně. A nadále už v této otázce (a v některých dalších) půjdou oba reformační směry svou cestou.

V březnu roku 1973 se ve švýcarském konferenčním středisku Leuenberg sešli zástupci evropských reformačních církví, aby podepsali dohodu (konkordii), jež tento neblahý vývoj měla ukončit. Tentokrát nebyl iniciátorem žádný lankrabě ani jiný politik, nýbrž změněné duchovní klima, které jednotu církví učinilo nepřeslechnutelnou výzvou. Marburské porady trvaly tři dny. Leuenberská konkordie byla připravována skoro dvacet let v poradách na různých úrovních.

Leuenberský synod 2012

Metoda, které bylo užito, vešla do dějin ekumenických snah jako „leuenberský model“. Spočívá v tom, že se usiluje o shodu v podstatném jádru věci. Tou je podle Konkordie „pochopení evangelia“. To je dostatečné. Ostatní rozdíly (ve věcech „služebných“ a „případných“) mohou přetrvávat, aniž tím je narušeno plné společenství církví, jež bylo podpisem Konkordie 16. března 1973 vyhlášeno. Společenství církví neznamená jejich splynutí v nový církevní útvar. Znamená, že zúčastněné církve se navzájem plně uznávají; toto uznání znamená společenství kazatelny a stolu Páně, ale také uznání práva na odlišnosti v konfesní orientaci, církevním řádu a dalších věcech. Dnes ke společenství (oficiálním názvem Společenství evangelických církví v Evropě) patří přes stovku církví reformovaných, luterských, unionovaných a nověji také církve metodistické, Jednota bratrská a Československá církev husitská; baptisté sice svůj souhlas s Konkordií formálně nevyjádřili, ale spolupráce s nimi je těsná.

V roce 1973 bylo společenství zatím jen vyhlášeno. Následující čtyři desetiletí provází snaha o jeho konkrétní realizaci mnoha různými způsoby. Objevil se i návrh, aby se zúčastněné církve sešly na společném synodu. Zatím tento návrh nebyl uskutečněn. S jednou výjimkou – tou je synod „leuenberských“ církví v České republice. Koná se ve dvouletých intervalech od roku 2000 a účastní se ho po čtyřech zástupcích pěti církví: Církve bratrské, Církve československé husitské, Českobratrské církve evangelické, Evangelické církve metodistické, Slezské evangelické církve a. v.

Pavel Filipi