Křesťané v policejních složkách mají svou asociaci

Český bratr 4/2013.

Policisté v Kristových šlépějích.

Křesťanská policejní asociace je zásadně nepolitická organizace a z hlediska příslušnosti k církvím nadkonfesní, tedy stojí na ekumenickém základě. Jejím cílem je podpora profesní etiky svých členů a jejich pracovních kolegů, pomoc ostatním, péče o společenství a zvěstování evangelia.

Co si máme pod názvem asociace představit
Křesťanská policejní asociace (KPA) je občanským sdružením s působností na celém území České republiky. Je to nezávislá, nezisková, zájmová organizace profesního zaměření, která sdružuje muže a ženy především z řad Policie ČR, občanských zaměstnanců policie, středních a vyšších policejních škol a Policejní akademie ČR, s otevřeností pro ostatní pracovníky bezpečnostních sborů České republiky, kteří jsou členy křesťanských církví či křesťanské hodnoty vyznávají. Přesto, že KPA je výlučně křesťanské sdružení, má rovněž v úctě i všechny hledající a jiná náboženství, ve kterých lidé svobodně vyznávají svou víru.

Vznik asociace
Prvním krokem bylo v srpnu 2010 setkání křesťanů – policistů, kde se 27 přítomných rozhodlo vytvořit křesťanskou asociaci. V listopadu již policisté posíleni třemi bratry hasiči přemýšleli nad znakem, logem a podobou webových stránek vznikající organizace. V únoru 2011 dostaly konečnou podobu stanovy KPA, stejně jako žádost o registraci občanského sdružení, a v květnu se konala ustavující synoda za účasti 35 zakládajících bratrů a sester a mnoha hostů z české i zahraniční ekumeny.

Nejsme ve světě sami
V březnu 2012 byla Křesťanská policejní asociace přijata do mezinárodního společenství křesťanských policistů ICPF (International Christian Police Fellowship). Ve světě fungují i organizace policejních kaplanů či organizace pro etické vzdělávání policistů, do jejichž práce by se česká asociace také ráda zapojila.

Bohoslužba za bezpečí
Viditelnou činností asociace jsou pravidelné modlitební aktivity Bohoslužba za bezpečí, konané pravidelně každý třetí čtvrtek v měsíci v kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého v Praze na Karlově a každý první čtvrtek v měsíci v kostele sv. Jana Křtitele Na Prádle v Praze 1.

Vedení KPA
Do vedení KPA byli zvoleni na ustavující synodě: prefekt – Jiří Laňka (římskokatolická církev), vikář – Rostislav Kotrč (Církev československá husitská), sekretář – Tibor Brečka (CČSH) a skriptor – Václav Kotlář (ŘK).
Na stránkách KPA www.kpacz.cz uvádí Jiří Laňka:„Vyprošujeme všem policistům a pracovníkům bezpečnostních sborů, stejně tak, jako našim kolegům v zahraničí, Boží požehnání. Ať nás Pán chrání na všech našich cestách, ať vede naše kroky správným směrem. Ať se ze své služby vracíme vždy v pořádku, ve zdraví a s čistým svědomím. Ať Pán chrání naše rodiny.“

DaZ