A jakou řečí mluvíš ty?

Český bratr 6/2013.

SOS centrum Diakonie představilo slovník svých klientů. Doslova.

„Kdes byl celou noc, ty hajzle?“ „Za co jsi utratila ty zasraný prachy?“ „Všude máš bordel, jenom se celej den flákáš!“ Víte, jak tyto věty přeložit do češtiny? Myslíte, že by takový překlad pomohl těm, z jejichž úst vychází, nebo těm, jimž jsou tato slova určena?
V diakonické rubrice tentokrát představujeme čtenářům neobvyklý slovník, jejž vydalo SOS centrum Diakonie v Praze. Jde o slovník „Násilnicko-český“ a jak vám zřejmě z úvodních vět neuniklo, jde o dílo, které si nebere příliš servítky. Ono nejde o žádnou nezáživnou příručku. Slovník byl vytvořen na základě autentických výpovědí klientů programu pro násilníky. Jeden z nich ke svému příspěvku napsal: „Bohužel jsem většinu těchto vět sám použil a nejhorší je, že v původní verzi bez překladu.“

V SOS centru již několik let funguje unikátní program zaměřený na zvládání agrese. Mezi jeho klienty patří násilné osoby, pachatelé domácího násilí a osoby se sklony k agresivnímu chování vůči svým blízkým – partnerům, dětem, rodičům. Do programu mohou být zařazeny ti, jejichž chování vykazuje znaky domácího násilí. Tam, kde role agresora a oběti ve vztahu jsou neměnné, ale i tam, kde k agresivnímu chování dochází vzájemně nebo střídavě u obou partnerů. Patří sem i osoby, které se chovají agresivně k jiné generaci, tedy například rodiče k dětem, dospělé děti k rodičům či prarodičům.

Kromě e-mailových či telefonických konzultací mohou ti, kteří se odhodlali hledat pomoc se zvládáním vlastní agrese, využít v SOS centru individuální, párovou a dokonce také skupinovou terapii. Terapeutická skupina násilných osob funguje jako jediná v České republice.

Všechny tyto služby jsou bezplatné a mohou být poskytnuty anonymně. Možná ve svém okolí víte o někom, komu by tento program mohl pomoci. Přečtěte si víc na www.soscentrum.cz

„Měla jsem o tebe strach.“ „Bojím se, že nevyjdeme s penězi.“ „Nemůžu najít ponožky. Nevíš, kam jsem je dal?“ Takhle česky už to zní líp, co říkáte? Slovník si můžete stáhnout ve formátu pdf a přečíst celý. Najdete ho na webové adrese www.diakonie.cz/slovnik

Pavel Hanych