Základní kámen a kámen úhelný

Český bratr 6/2013.

Ani ne před dvěma lety se zde slavilo 230. výročí založení sboru a 135 let od postavení evangelického kostela. V neděli 21. dubna 2013 se slavilo znovu, tentokrát poklepání na základní kámen ke stavbě Chráněného bydlení pro seniory a osoby s postižením. Tady prostě rádi slaví, jak by také ne, vždyť jsme na Moravě v Nosislavi.

Dvorem Husova domu se rozlévá vůně pečeně a buchet, víno i pivo se chladí, hudba se připravuje a zástupy lidí se usazují na svá místa, aby dobře viděly na řečníky. Mohlo by to vypadat jako běžná slavnost poklepání kamene, jakých se na různých stavbách po celé republice konají spousty. Až při samotných proslovech je znát, že zde je něco jinak. Nehovoří se o celkových nákladech ani o návratnosti investice. Spíš se objevují slova díků a chvály, povzbuzení a požehnání, čte se z Bible a zazní modlitba.

 

Ondřej Macek

Nosislavský farář Ondřej Macek říká, že už by mnohem raději byl na slavnosti samého otevření Chráněného bydlení. Poukazuje tím na problémy, které doprovázejí asi každý projekt. Kámen vyňatý ze zdi původní toleranční modlitebny mu je však právě symbolem proti našim nářkům nad překážkami.

Pozvaní řečníci z řad představitelů církve (Daniel Ženatý, Jakub S. Trojan, Jiří Gruber), Diakonie ČCE (Jan Soběslavský, David Šourek) i regionální politiky (Stanislav Juránek) věnovali značnou část svých proslovů tomu, bez kterého by nemělo smysl o něco se snažit. První náměstek hejtmana Jihomoravského kraje (JMK) Stanislav Juránek nezapřel, že je křesťan a zároveň politik. Projevil nejen dobrou znalost komunitního plánu JMK, podle kterého právě v této oblasti podobné zařízení schází, ale také znalost Bible, když parafrázoval text o kameni, který zavrhli stavitelé, ale na kterém se především má stavět, nejen tady v Nosislavi…

Radka Raflová (foto: Benjamín Skála)