Jsme povoláni pomáhat

Český bratr 7+8/2013.

Diakonie ČCE a povodně 2013

Ničivé povodně, jež letos v červnu opět postihly Českou republiku a celou střední Evropu, si v České republice vyžádaly už nejméně deset životů. Devatenáct tisíc lidí bylo evakuováno a mnozí se stále nemohou vrátit domů. Voda opadla a v mnoha postižených oblastech začala bezprostřední likvidace škod. Pomáhají humanitární organizace, mezi nimi významně také Diakonie ČCE: zajišťuje odklízení i sanační práce, půjčuje vysoušeče a distribuuje materiální pomoc, provozuje poradenskou linku a bezplatnou linku psychosociální pomoci. Vyhlásila také veřejnou sbírku, kde se za dva týdny shromáždilo tři a půl milionu korun.Nasazení humanitární pomoci pokračuje vedle Královéhradeckého také ve Středočeském a Ústeckém kraji. Diakonie pomáhá celkem v deseti městech a obcích, jež byly zasaženy velkou vodou. Povodňová pomoc na Mělnicku je řízena ze základen v Mělníku a Libiši ve spolupráci s místními sbory ČCE. Základna pro Litoměřicko funguje v Terezíně s podporou zdejšího střediska Diakonie, stará se o přilehlé obce na levém břehu Labe. Od počátku povodní operuje Diakonie také ve východních Čechách v okolí Vrchlabí. Registrováno je přes pět set dobrovolníků, kteří postupně vyrážejí do terénu a pomáhají na uvedených místech.

Práce dobrovolníka je náročná i proto, že se kromě smutných pohledů na vyplavená obydlí a zničené věci setkává s příběhy a osudy různých lidí, jimž zpravidla není do smíchu. Čas od času se ovšem objeví i vlna naděje. „Setkali jsme se například se starší paní, jejíž dům byl vyplaven, ale ona vytrvale odmítala jakoukoli pomoc a zdráhala se pustit kohokoliv dovnitř. Snahy o sblížení byly marné jak u místních lidí, tak dokonce i u hasičských psychologů. Pak se přihodilo něco neočekávaného: dvěma našim dobrovolníkům se přece podařilo tuto paní oslovit a navázat s ní komunikaci. Nejdříve od nich přijala aspoň oběd, později i nabídku pomoci. A poté, co odklízecí práce skončily a dobrovolníci se přesunuli domů nebo do jiných lokalit, tito dva její noví přátelé tu pomáhají dál,“ říká Eva Bucharová, koordinátorka humanitární pomoci.
„Zaznamenáváme letos opět reakci některých lidí v zasažených lokalitách, kteří zprvu odmítají pomoc z pocitu, že boj s následky pohromy zvládnou či snad mají zvládnout sami. Chceme je jednoznačně povzbudit, aby odhodili prvotní zábrany, ušetří tak cenný čas sobě i nám. Jsme povoláni pomáhat,“ doplňuje ředitel Humanitárního střediska Diakonie Jan Dus.

Na povodňovém kontě Diakonie ČCE se dosud (k 17. 6. 2013) shromáždilo téměř 3,5 milionu Kč (cca 125 000 EUR). Finanční dary proudí ze strany veřejnosti, významně se podílí také ČCE (1,2 mil. korun) a švýcarská evangelická organizace HEKS (1 mil. Kč). Lidé poslali také již více než 10 tisíc dárcovských SMS.

Diakonie ČCE je dlouhodobě zapojena do Integrovaného záchranného systému České republiky. Pomoci postiženým živelními katastrofami se Diakonie aktivně věnuje od roku 1997 a rozdělila zde více než 67 milionů korun.

Chcete také pomoci?

Pošlete jakoukoli částku na konto veřejné sbírky
359 6666 359/0800, variabilní symbol 2013
nebo dárcovskou SMS ve tvaru
DMS POMOCPOVODNE na číslo 87777
Vše podstatné najdete na povodňovém webu www.povodne.diakonie.cz
Děkujeme!

Pavel Hanych, (foto z Libiše a Českých Kopist Diakonie ČCE)