Předání cen Gratias agit – ocenění práce a životních postojů

Český bratr 7+8/2013.

Ceny za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí Gratias agit uděluje každoročně Ministerstvo zahraničí. Letos tuto cenu obdrželo čtrnáct laureátů. Ve slavnostním prostředí Velkého sálu Černínského paláce na Pražském hradě přijali všichni laureáti cenu Gratias agit z rukou ministra zahraničí a místopředsedy vlády České republiky Karla Schwarzenberga.

Marie Provazníková

Mezi oceněnými byla také laická kazatelka z českého evangelického bratrského sboru ve Veselynivce na Ukrajině Marie Provazníková. Její české kořeny sahají do doby pobělohorských exulantů. Než odešla do důchodu, pracovala v místním družstvu jako dojička. Po osamostatnění Ukrajiny navázali krajané kontakty se starou vlastí, v roce 1996 byl obnoven Nezávislý český evangelický bratrský sbor ve Veselynivce. Marie vzala na svá bedra přípravu kázání i nároky pastýřské služby. V roce 1999 byla ordinována synodním seniorem Pavlem Smetanou ke službě slova a svátostí. S velkou pečlivostí vede každou neděli ve Veselynivce bohoslužby, jezdí pravidelně na farářské kurzy, byla předsedkyní krajanského spolku, srdečně přijímá všechny přijíždějící z Česka včetně učitelů, kteří v létě učí děti češtinu – jazyk jejich předků. V současné době vychovává obětavě svá tři osiřelá vnoučata. Svým celoživotním postojem, přirozenou autoritou a odhodláním pomáhat dobré věci přispívá šíření dobrého jména České republiky na Ukrajině.

 

Bohuslava Bradbrooková

Další oceněnou evangeličkou byla lingvistka Bohuslava Bradbrooková, členka pražského jarovského sboru, která prožila téměř celý život v emigraci ve Velké Británii. Vystudovala češtinu, angličtinu a slovanské literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

V roce 1952 uprchla z komunistického Československa, získala doktorát na Oxfordu a věnovala se pedagogické činnosti na několika univerzitách, mj. i v Cambridgi. Dr. Bradbrooková se řadí mezi přední odborníky na život a dílo Karla Čapka, založila Britskou skupinu Společnosti pro vědy a umění. Je autorkou sedmi knih –  odborných i  autobiografických. Po celý život byla zapálenou šiřitelkou české a slovenské kultury v anglosaském prostředí. Od roku 2008 žije Bohuslava Bradbrooková opět v Praze.

Daniela Ženatá