Mladí muzikanti ve světě

Český bratr 9/2013.

Koncertní turné Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci po třech německých městech

Naše výprava koncem školního roku čítala sedm členů: tři pedagogy a čtyři studenty. Před sebou jsme měli tři večery s koncertním vystoupením. Program byl divácky záživný a pestrý.

Ve čtvrtek ráno jsme vyjeli z Olomouce do malé lázeňské obce Bad Alexandersbad v severním Bavorsku, známé svými minerálními a slatinnými lázněmi. Ubytováni a také srdečně přijati jsme byli v Evangelickém vzdělávacím a konferenčním centru Alexandersbad. Tento ubytovací komplex, ve kterém najdete kapli, knihovnu, prostory pro semináře, přednášky, sport a další vzdělávání, byl založen v roce 1958. Pracují zde a jednotlivé vzdělávací akce pořádají specialisté na teologii, filosofii, politiku, psychologii, ekologii a zemědělství.
Na první koncert jsme vyrazili do města Bamberg, které je centrem oblasti Horní Franky v severním Bavorsku. Už koncem 9. století se připomíná hrad, biskupství pak od počátku 11. století. Autobus zastavil před kostelem Krista Vykupitele (Erlöserkirche), který byl postaven v letech 1930–1934 a po vybombardování v roce 1945 byl zrekonstruován. V roce 1972 vzniklo v prostorách pod kostelem sborové centrum. Po krátkém občerstvení nás čekala akustická zkouška a večer náš první koncert. Po úspěšném vystoupení jsme se vydali na krátkou procházku do centra tohoto malebného městečka – převážně barokního, kde se nešlo nezastavit u nejstarší části Domplatz se dvěma paláci a obdivovat goticko-románský císařský dóm (Kaiserdom, zač. 13. stol.) i „absurdně malebnou“ radnici, původně gotickou, později rokokově přestavěnou. První den byl vskutku dlouhý a vyčerpávající, zato však plný zážitků.

Protože jsme v pátek nemuseli cestovat daleko k místu večerního vystoupení, rozhodli jsme se navštívit Wagnerovo město – Bayreuth, které leží na řece Červený Mohan a je největším městem Horních Frank. Sídlí zde univerzita, kde studuje přes devět tisíc studentů. Najdete tu nejen Wagnerovo muzeum ve vile Wahnfried, ale i Lisztovo muzeum, neboť v roce 1886 zde Franz Liszt zemřel. Město je ve světě proslulé díky každoročnímu opernímu festivalu Richard-Wagner-Festspiele.

Měli jsme v úmyslu navštívit Wagnerovo divadlo a těšili jsme se na prohlídkový okruh exteriérem. Protože však probíhaly zkoušky festivalového představení, tento plán se nám nepodařilo uskutečnit. Prohlédli jsme si alespoň centrum a vrátili se zpět do Bad Alexandersbadu. Náš druhý koncert se konal nedaleko ve  Wunsiedelu – rodišti básníka Jeana Paula, který ovlivnil Roberta Schumanna. Koncertní sál, který byl součástí společenského domu, navštívilo sice méně posluchačů než jich bylo na koncertě předchozím, avšak o to nadšenější bylo přijetí naší interpretace.

Ráno jsme se rozloučili s lázeňským městečkem i našimi hostiteli a vydali se na cestu do bavorského hlavního města Mnichova. Díky bezchybné navigaci naší klavíristky jsme poměrně rychle v tomto rozlehlém městě našli místo našeho ubytování v Teologickém semináři luterské církve.

Na místo našeho třetího koncertu jsme se velmi těšili, neboť koncertní sál se nachází v renomovaném Steinway-Haus a zejména pro naše klavíristy bylo zážitkem zahrát si na výborný nástroj v inspirativním koncertním sále pojmenovaném po slavném Arturu Rubinsteinovi (1887–1982), legendárním interpretovi Chopina, ale také Beethovena a Brahmse. Našimi posluchači byli mladí hudebníci a jejich rodiče, neboť koncert vyplňoval pauzu mezi soutěží a vyhlášením výsledků renomované klavírní události. I když byla v sále patrná nervozita při očekávání výsledků, obecenstvo bylo pozorné a vstřícné.

V neděli ráno jsme vyrazili k domovu, bohatší o zážitky z třídenního pobytu v Bavorsku, vyplněného nejen úspěšnými koncerty, ale též setkáními s příjemnými lidmi a návštěvami zajímavých míst.

Marika Žáková, Konzervatoř Evangelické akademie