Otázka na tělo: Odkud získáváte informace o tom, co se děje?

Český bratr 9/2013.

Bronislav Matulík, kazatel Církve bratrské a šéfredaktor časopisu Brána
Jde o to, co se kde děje a kolik toho chci vědět?! Pokud se jedná o základní zprávy z politiky a ze světa, samozřejmě z internetu, televize a rozhlasových  zpráv. Pokud chci vědět, co se děje „doopravdy“, pak se raději setkám s někým osobně, kdo té či oné problematice rozumí – s novinářem, církevním představitelem atp., protože všechno co čteme nebo vidíme v médiích, je přirozeně už zpracované a svým způsobem jednostranné.

Wiera Jelínková, farářka
Zprávy a komentáře k tomu, co se ve světě děje, získávám ze čtyř zdrojů: za prvé z informačního rozhlasového programu Radia Plus, které jde podle mého mínění do hloubky věci. Druhým zdrojem je obsáhlý monitoring, který rozesílá redakce Českého bratra s informacemi ze světa médií a který se týká široké škály církevních záležitostí (vřele doporučuji!). Dále ze zpráv na ČT1. Se zájmem sleduji občas také informační webové portály.

Emilie Ouzká, dobrovolnice
Informace získávám výlučně z internetu.

Miloš Hübner, farář a senior
Z Lidových novin, z internetového zpravodajství, v širším slova smyslu z rozhovorů s lidmi, ze života, pokud o událostech a osudech lidí přemýšlím.

Jan Škrob, student a redaktor
Nejčastěji na internetu. Ještě o něco víc než jinde tam platí, že je potřeba si informace ověřovat z více zdrojů, protože v té spoustě zpráv, ke kterým se na internetu dostanete, je i hodně smetí. Internet je často dost nepřehledný, ale i tak výhody výrazně převažují.

Marta Kellerová, výtvarnice
Z týdeníku Respekt a ze zpráv České televize.

Zdenka Pagáčová, kurátorka českého evangelického sboru v Bjeliševci v Chorvatsku
Televize, rádio a internet. Noviny kupuju málokdy, protože aj to si teď, co mě zajímá, přečtu na internetu.

Marek Drápal, správce serverů a ekolog
Většinu informací o tom, co se děje, získávám od své manželky.