Exempláře Bible kralické ve sbírce starých tisků

Český bratr 9/2013.

Původ sbírky starých tisků spravované Ústředním archivem ČCE (ÚA ČCE) má převážně dárcovský charakter. Darem se do sbírky dostaly také dvě pare šestidílky a některé ze čtyř uchovávaných exemplářů prvního a tří svazků jejího druhého vydání.

První soubor šestidílky (sign. II.T.121/1–6) je složen z dílů různé provenience. 1.a 2. díl pochází „Z knihovny Josefa Janáčka mlynáře v Sázavě“, jak zní vlastnický zápis z druhé poloviny 19. století. 3.–5. díl byl nejspíš v době temna zabaven a uložen v knihovně konventu sv. Jiljí na Starém Městě pražském; roku 1789 se pak knihy staly majetkem jakéhosi Jakuba Červenky, až byly roku 1942 koupeny do sbírky ÚA ČCE. 6. díl byl do pare zařazen náhodně. Mnohem zajímavější osudy měly knihy z druhého souboru (sign. III.T.67/1–6). Tak do 1. dílu si zapsal jeho vlastník, že „tato Biblí česká [míněno všech šest dílů] kaupena jest na Moravě v Židlochovicích za 12 grošů míšeňských…“. Zbylé díly patřily od 17. století klášterním knihovnám, a to kapucínům v Sázavě a oseckému klášteru a dále knížeti ze Schallenberga a dalším osobám, které o svém vlastnictví učinily do knih zápis. V roce 1947 zakoupila 2.–6. díl paní Růžena Kantorková z Olomouce, která pak svou sbírku věnovala knihovně ÚA ČCE. Vedle vlastnických zápisů nacházíme ve starých knihách zápisy kronikářského charakteru, opisy modliteb a písní, ale také zvláštní texty. Velmi raritní text se nachází na přídeští jednoho z dílů šestidílky (sign. III.T.67/2). Nese název „Oraculum Apollinis“ a jedná se o grafickou hříčku. Čtený po řádcích má obsah, který navádí ke zločinům proti lidem i Bohu, pokud jej ale čteme po sloupcích, týká se morálky.

Nejpohnutější osudy, a to možná platí i v rámci celé sbírky ÚA ČCE, měly dva ze čtyř dochovaných exemplářů 1. vydání jednodílky. Jeden z nich byl nalezen ve Velkém Újezdě čp. 17 při opravě střechy a předán roku 1907 jakýmsi Josefem Pražákem do knihovny Husova domu (dnešní knihovna ÚA ČCE) (sign. II.T.221). Další svazek schovávali jeho majitelé v době předtoleranční ve studni. Spolu s Františkem Kocábem pak kniha putovala roku 1851 nebo 1852 z Morkůvek na Moravě až do Maďarska. Kocábův syn Vilém, panský kočí ve Waradii, knihu věnoval roku 1907 naší knihovně (sign. II.T.222).

V jednom exempláři 2. vydání jednodílky čteme věnování „Milému synovi Milanovi na upomínku jeho pobytu v domě rodičovském na Kosariskách 27. Novembra 1908 Pavel Štefánek“ (sign. II.T.286). O provenienci zbývajících dvou svazků víme pouze to, že jeden z nich patřil České diakonii (sign. III.T.72).

Mirka Fůrová