Elektromobil pro Diakonii

Český bratr 10/2013.

Raná péče střediska Diakonie ČCE v Praze-Stodůlkách má nově možnost užívat pro práci v terénu elektromobil zapůjčený od skupiny ČEZ. Slavnostní předání klíčů a zaškolení obsluhy proběhlo počátkem září v Praze. Každodenní využití elektromobilu pomůže otestovat elektromobilitu v běžném provozu.


Proč se elektromobil hodí právě pro služby rané péče, shrnuje ředitel střediska Diakonie v Praze-Stodůlkách Jakub Suchel: „Pro nás je podstatné za klienty jezdit. Denně navštívíme 12 domácností, kde rodinám pomáháme zvládat péči o jejich malé děti s postižením. Ve čtyřech krajích ČR tak běžně najedeme 500 kilometrů denně a bezprostředně kolem Prahy zhruba 150 kilometrů. Úsporu na nákladech samozřejmě vítáme.“

Vývoj vozidel na elektrický pohon z baterie doznal za poslední léta značného pokroku. Dojezdová vzdálenost malého Peugeotu iOn, se kterým pracovníci stodůleckého střediska k rodinám do terénu nyní jezdí, ujede až ke 150 kilometrům na jedno nabití. Nabíjet lze (mimo stanice k tomu určené, jež ČEZ poskytl Diakonii bezplatně) i redukcí přes běžnou zásuvku 230V.

Projekt Elektromobility skupiny ČEZ

Cílem pilotního projektu je navrhnout a otestovat komplexní řešení elektromobility jako služby, která kombinuje veřejnou dobíjecí síť s dodávkami elektřiny v rámci speciálního tarifu a postupně nabídne infrastrukturní řešení pro domácnosti i firmy, případně v kombinaci s dalšími doplňkovými službami a produkty. V rámci pilotního projektu je provozováno 40 elektromobilů po celé ČR. Spolu s Diakonií převzalo druhý elektromobil i hospicové sdružení Cesta domů.

„Projekt Elektromobilita skupiny ČEZ je mimo jiné zaměřen na sběr zkušeností z provozu elektromobilů. Chceme zjistit, kde všude je tato doprava využitelná, co s sebou nese za požadavky a kde má případné slabiny. Denní péče s dojížděním za klienty je další oblastí, která má potenciál pro rozvoj této dopravy. Proto vítáme spolupráci s Diakonií,“ dodává Pavel Cyrani, ředitel divize strategie ČEZ.

Co je raná péče

Raná péče je registrovaná sociální služba pro rodiny, kde se narodí dítě s postižením nebo kde se v raném vývoji dítěte objeví nějaké neobvyklosti, které jeho vývoj ohrožují. Toto období přináší rodičům hodně nejistot a je pro ně velmi těžké. Cílem rané péče je, aby rodina v takové situaci cítila podporu, aby nezůstávala sama a aby se co nejdřív usebrala – s přijetím onoho postižení nebo ohrožení dítěte. O rané péči jsme více psali například v ČB 1/2011.

ph/ČEZ