Kralický klenot

Český bratr 10/2013.

Dlouho připravované oslavy se uskutečnily o víkendu 13.–15. září

Již v pátek v podvečer dostala základní škola propůjčeno jméno Jana Blahoslava, proběhly vernisáže výstav, koncert a promítání filmu Hrabě Zinzendorf – síla přesvědčení.

V sobotu si návštěvníci mohli vybrat z pěti paralelních programů. Na fotbalovém hřišti za sokolovnou se na hlavním pódiu střídali sváteční řečníci s hudebními vystoupeními. Diváci sice zpočátku bojovali s deštníky a mokrými lavičkami, postupně se ale počasí umoudřilo. Odpoledním galaprogramem nazvaným Kralický klenot i komponovaným pořadem žáků olomoucké konzervatoře se mohli všichni potěšit už bez deštníků. Po setmění se fotbalové hřiště proměnilo opět v letní kino s projekcí filmu Pod ochranou Žerotínů.
V sokolovně bylo možné shlédnout výstavu výtvarných prací k tématu Bible kralické nebo vyslechnout některou z přednášek předních odborníků na tuto Bibli z kulturněhistorického pohledu, u stánků zakoupit literaturu současných křesťanských nakladatelství či výrobky chráněných dílen.

V kostele sv. Martina prožili mnozí hudební dílnu s notováním Žalmů a interaktivní přednášku o kancionálech Jednoty bratrské. Odpoledne opanoval prostor útulného kostelíka uherskobrodský pěvecký sbor Dvořák s Ebenovými skladbami na texty J. A. Komenského, v podvečer jsme se zde mohli zaposlouchat do autorského čtení.

Základní škola ve středu obce nabídla své prostory pro blok odborných přednášek k Bibli kralické z pohledu kulturněteologického. Jejich tématem byly tiskaři a grafici této Bible, protestantské přístupy k umění či meziválečná architektura protestantských kostelů. Také se bylo možné věnovat výkladovým poznámkám kralických překladatelů ke Starému i Novému zákonu.

Celý den byla příležitost navštívit také Památník Bible kralické včetně sklepení na kralickém tvrzišti a zakoupit obsáhlý sborník, vydaný k oslavám 400. výročí Bible kralické.

Dětský program nabízel výtvarnou dílnu, bojovou hru, procházku přírodou po stopách Ježíšových, tiskařskou dílnu nebo písně a hry na biblické motivy.

Program oslav pokračoval v Kralicích nad Oslavou také v neděli. V půl desáté se na hlavním pódiu rozezněl responsoriální zpěv na biblický text a po něm následovaly ekumenické bohoslužby, které vedl synodní senior Českobratrské církve evangelické Joel Ruml. Kázál biskup Slezské evangelické církve a. v. Jan Waclawek a hudebně bohoslužby doprovodily ženský pěvecký sbor Laudate a dechový orchestr z Oldřichovic. Na ekumenických bohoslužách byla přítomna také řada hostů z české a zahraniční ekumenické obce.

Třídenních oslav se zúčastnily téměř čtyři tisíce lidí. Jen památníkem Bible kralické prošlo přes 3000 registrovaných návštěvníků. Někteří evangelíci povytahovali obočí nad vystoupením zpěvačky Dády Patrasové při sobotním galaprogramu. Nutno připomenout, že organizaci této úspěšné a na naše poměry obrovské události měly na starosti tři církve (Českobratrská evangelická, Československá husitská a Slezská evangelická a. v.), obec Kralice a občanské sdružení České studny. A každý z organizátorů měl trochu jinou představu o tom, jakým způsobem důležité výročí Bible kralické připomenout a oslavit.
Kralické oslavy byly součástí širšího projektu Českobratrské církve evangelické, nazvaného Naše reformace, který se věnuje významným církevním výročím od roku 2013 až do roku 2018, v němž by měl projekt vyvrcholit oslavami 100. výročí založení Českobratrské církve evangelické. Více o výročích na www.nase-reformace.cz.

text a foto: Daniela Ženatá

Společné foto po nedělní ekumenické bohoslužbě (foto: Roman Raszka)