Pro děti: Biblický zvěřinec – Lev

Český bratr 11/2013.

Pyšný král a neviditelný Bůh

Maminko, Adélka od nás ze školy se ptala, proč chodíme do kostela.
A cos jí řekla?
No, já nevím, co jí mám říct. Že se tady zpívá a vyprávějí příběhy o Pánu Bohu a o různých lidech a mám tady kamarády… Ale ona říká, že žádný Pán Bůh přece není. Vždyť ho nikdo ještě neviděl. A že její tatínek říkal, že se člověk přece nemůže modlit k někomu, kdo není.

Anežko, znáš ten příběh o Danielovi?
Myslíš s těmi lvy?
Ano. Víš, jak to začalo?


Král Darjaveš vládl nad velkou říší. Byl to mocný král. A k mocnému králi patří velká a mocná zvířata. Vedle svého paláce měl král jámu, kde choval lvy. Lev je král zvířat, možná proto je měl Darjaveš rád a často se na ně chodil dívat. Vládnul i nad takovými velkými zvířaty…
Okolo sebe měl král hodně rádců a správců. Jeho nejlepším rádcem byl Daniel. Král Darjaveš ho měl rád, Daniel byl schopný a spolehlivý. Měl toho na starost hodně a muselo ho poslouchat na 40 dalších králových rádců. Ale tihle muži Daniela rádi neměli. Žárlili. Doslechli se, že král chce dokonce udělat z Daniela nejvyššího správce země hned po sobě! A tak přemýšleli, jak by se ho zbavili. Přece tady nebude vládnout tenhle cizinec!
Jenže Daniel byl poctivý a všechno dělal správně, tak nemohli vymyslet, co by o něm řekli králi špatného. Až je to napadlo!
Přece ten jeho Bůh! Věděli, že Daniel věří v Boha a pravidelně se modlí.
Královi rádci byli mazaní. O Danielovi králi nic neřekli. Přišli jen s tím, že by bylo dobré, kdyby v celé říši všichni uctívali jen krále a nikoho jiného, ani žádného boha. A kdo to poruší, toho hodíme tvým lvům. Podepíšeš to, králi? Král nic netušil, říkal si, co bych nepodepsal, jsem rád, že se mi lidi klanějí.
Daniel se to brzy dověděl. Asi měl strach.
Já bych se bála… přemýšlela Anežka.
Daniel se ke svému Bohu, k Hospodinu, modlit nepřestal. Dělal to stejně jako dřív. Třikrát denně ve svém pokoji otevřel okno směrem k Jeruzalému, kde býval Hospodinův chrám, a modlil se.
To bylo přesně to, na co ti rádcové čekali. Běželi ke králi.
Králi, králi! Daniel se modlí k nějakému cizímu bohu! A to se přece nesmí! To jsi podepsal.
Teď to králi došlo. Měl Daniela rád a bylo na něho spolehnutí. To nařízení podepsal úplně hloupě. Ale královské slovo je královské slovo. S těžkým srdcem musel nechat Daniela hodit do jámy ke lvům. Danieli, snad tě tvůj Bůh ochrání, řekl mu smutně.
Dál už to znám! ozve se Anežka. Lvi ho nesežrali.
Máš pravdu, nesežrali. Pán Bůh ho ochránil.
A víš, jak to bylo s tím králem? Už když Daniela dával lvům, přál mu, aby ho jeho Bůh vysvobodil. Nějak tušil, že se Daniel modlí k opravdovému Bohu, když mu stojí za to i život riskovat. V noci král nemohl spát. Byl jsem hloupý a pyšný, proč jsem podepsal ten rozkaz?! Jak začalo svítat, s těžkým srdcem šel k jámě, kde byli lvi. Danieli! volal. Tady jsem, králi. Můj Bůh mě ochránil.
Králi už to bylo jasné. Rozzlobil se na proradné správce a ty nechal teď lvům do jámy hodit. A pak vyhlásil po celé zemi, že Danielův Bůh je doopravdy Bůh. Poslouchají ho i králové zvířat.

Král Boha neviděl, ani Daniel ho neviděl, ani já, ani ty, Anežko, ani Adélka, ani její tatínek. Ale ten babylonský král viděl, že Bůh Danielovi pomohl. Právě o tom, že Pán Bůh lidem pomáhá, si povídáme v kostele. A věříme, že pomáhá i nám, i nás chrání.

Lev v Bibli
Lev je symbolem síly a moci. Ke lvu je tak v Bibli přirovnáván Hospodin, silný a mocný ve svém soudu. V příběhu z knihy Daniel je lev vykonavatelem soudu: nevinnému Danielovi lvi neublíží, ale proradné rádce okamžitě sežerou. V poslední biblické knize (Zjevení) je lev obrazem Krista. Lva měli ve znamení mocní králové, v Bibli je znamením rodu Juda.
Lev je nebezpečné zvíře, střetnutí s ním byla často smrtelná. Silák Samson však lva skolil holýma rukama. Pastýř a později král David (z pokolení Judova) dokázal lvovi z tlamy vytrhnout ovci, kterou lev ukradl ze stáda.
Lvům v arénách byli v době pronásledování předhazováni v Římě křesťané.
Prorok Izajáš popisuje nadějnou budoucnost jako smír, který si zatím nedokážeme představit: Vlk bude pobývat s beránkem, tele s lvíčetem, lev bude žrát slámu…

Lenka Ridzoňová, ilustrace Tomáš Tichý

Doporučujeme:
V letošním roce vždy pod článkem o zvířatech doporučujeme nějakou knížku, časopis nebo CD pro děti. Většinou je to bez souvislosti s článkem. Zde je doplnění k minulému číslu: Kniha Daniela Henycha Teta Božka zasahuje je k zakoupení v knihkupectví Kalich nebo u autora (775 209 747) nebo např. ve sboru Praha – Dejvice.