Krabice od bot: Děti darují dětem

Český bratr 11/2013.

Vejde se sedm milionů do krabice od bot? Nevíme, v Diakonii jsme to nezkoušeli, ani bychom ostatně neměli potřebné množství „předmětů doličných“, jimiž bychom krabici plnili. Vánoční dárky, které potěší děti z chudých rodin, se ovšem do krabice vejdou bezpečně, to víme. A radost mohou udělat, i když bude jejich cena zlomková.

Někdejší středočeský hejtman a ministr zdravotnictví David Rath byl na jaře 2012 zatčen ve známé kauze pro podezření z korupce. Policie ho zatkla spolu s krabicí od bot (podle jiných výkladů s krabicí od vína), kde se údajně skrývalo sedm milionů korun v hotovosti. Mnozí „investigativní“ novináři ihned prakticky testovali, zda se potřebný počet bankovek do průměrné krabice od bot může vtěsnat, výsledky byly různé. Že se prázdná krabice od bot dá naplnit i smysluplnějším obsahem, dosvědčuje společný projekt pražského faráře Mikuláše Vymětala, Synodní rady ČCE a Diakonie. Děti připravují vánoční dárky pro jiné děti, které neměly to štěstí, aby se narodily do (alespoň relativně) bohatých a zajištěných rodin. V krabici nemusí putovat bankovky s Masarykem, Palackým či Destinnovou, ale docela malé dárky, které ovšem mohou přinést velkou radost.

Jak to funguje?
Princip je snadný: prázdnou krabici od bot naplní děti dárky podle vlastního uvážení a doporučení dospělých. V úvahu vstupuje samozřejmě věk a pohlaví dítěte, tyto údaje je třeba vyznačit na krabici zvenku. Až krabici s dětmi zabalíte, donesete ji na některé ze sběrných míst (k nimž patří např. některé sbory ČCE). Jejich aktualizovaný seznam najdete na webové stránce www.krabiceodbot.cz
Ze sběrných míst pak před vánocemi organizátoři zajistí převoz krabic do předem vytipovaných míst, kde místní instituce, věnující se službě sociálně vyloučeným, uspořádají vhodný způsob jejich předání. Někde půjde přímo o tzv. sociálně vyloučené lokality, jinde bude distribuce mířit k chudším rodinám, které žijí mezi ostatními. Někde je přiměřené uspořádat vánoční večírek v kostele či ve společných prostorách, klubech, místech setkávání. Z předání dárků pořídíme fotografie a zpětnou vazbu, abychom i jednotlivým dárcům mohli přiblížit, že jejich aktivita měla smysl.

Co se do krabice hodí?
Hračky, které se do krabice vejdou, ať už nové nebo takové, s nimiž si dítě již hrálo. Předměty, pomáhající k rozvoji talentu: tužka a hezký sešit, skicák a pastelky, vodové barvy a štětec, sportovní potřeby, knížka přiměřená věku dítěte. Hezké kusy oděvů či oděvních doplňků, o nichž se dá předpokládat, že obdarovanému udělají radost – tričko, čepice a podobně. Věci specifické pro obdarované děti: pro holčičky a malé slečny panenky a dětskou bižuterii, pro kluky i mladé muže autíčka nebo nářadí. Hodí se přiložit fotografii toho, kdo jim krabici posílá, případně i pohled s vánočním přáním. S plněním krabice mohou dětem pomoci rodiče, ale důležité je, aby ji plnily samy děti.

Co se do krabice nehodí?
To, co byste sami nechtěli dostat – věci rozbité, špinavé, příliš opotřebované, ale také příliš luxusní a drahé, aby nevzbuzovaly závist jiných obdarovaných dětí. Věci nevhodné pro dítě vzhledem k věku, uvedenému na krabici, či takové, které mohou být pro děti nebezpečné – šipky s kovovými hroty, pyrotechnika, nože apod. Také potraviny, které podléhají rychlé zkáze, ovoce apod.

Zajímají vás další informace? Chcete se zapojit? Navštivte webové stránky www.krabiceodbot.cz.

Pavel Hanych, Mikuláš Vymětal