Dvacet let od obnovení Evangelické církve augsburského vyznání v ČR

Český bratr 11/2013.

V letošním roce si Evangelická církev augsburského vyznání v České republice připomíná dvacet let od svého obnovení. Oslavy významného jubilea pořádala od pátku do neděle 27.–29. září 2013 a nabídla bohatý program, složený z koncertů, přednášek, prezentací, výtvarných dílen pro děti a samozřejmě také slavnostní nedělní bohoslužby, které byly živě vysílány Českým rozhlasem. Pozvání na tuto společenskou událost přijaly desítky domácích i zahraničních hostů ze spřátelených církví a organizací. Akce se konaly s podporou Městské části Praha 1, Lutherovy společnosti a americké Luther Academy a byly otevřeny nejen členům církve, ale také zájemcům odjinud.
Program otevřel v pátek 27. září ve večerních hodinách slavnostní koncert v Chrámu sv. Michala V Jirchářích v Novém Městě pražském v podání tria Michelle Hradecké (varhany), Olgy Vít Krumpholzové (soprán) a Vladimíra Rejlka (trubka).

V sobotu 28. září oslavy pokračovaly na dvou místech současně. Velká posluchárna Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze hostila konferenci Lutherovy společnosti, na které se vystřídali čtyři řečníci: prof. Dr. Karl Schwarz (církevní historik z Evangelické teologické fakulty Univerzity Vídeň), Mgr. Jiří Just, Th.D. (církevní historik z Filosofického ústavu Akademie věd ČR), Mgr. Ľubomír Batka, Ph.D. (děkan Evangelické bohoslovecké fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě) a Albert Collver, Ph.D. (systematický teolog, ředitel církevních vztahů a asistent prezidenta Luterské církve – Missourské synody, USA). Společným jmenovatelem přednášek bylo luterství v kontextu (nejen) české společnosti, historická dynamika augsburského vyznání v českých zemích včetně vize jeho budoucnosti.

Druhým místem oslav byl Chrám sv. Michala V Jirchářích a jeho přilehlé prostory. Zahrada a chrámové nádvoří se odpoledne proměnily v „Tržiště možností“. Své stánky a aktivity zde nabízely nezisková sdružení Diakonie ČCE Praha 5, OS Borůvka, Jeden svět – obchůdek s výrobky Fair Trade a další. Stánek zde měla i ECAV v ČR, ve kterém byly umístěny i materiály z projektu Dědictví reformace – letáky, mapy, průvodce památkami reformace i DVD z projektu. V Lutherově síni pak ve stejném čase nabízely program pro děti a rodiče výtvarné dílny. Během odpoledne návštěvníci absolvovali komentovanou prohlídku chrámu s průvodkyní Pražské informační služby Alexandrou Škrlandovou, stálou chrámovou expozici výstavy o Bibli představila jedna z jejích autorek Eva Josífková. Presbyterka slovenského sboru ECAV Janka Haluková představila uplynulých dvacet let v životě naší církve prostřednictvím komentované projekce na plátně. Připraveny byly také dva hudební vstupy: varhanní koncert diákona ECAV v ČR Pavla Brahy a vystoupení Pěveckého sboru Slovenského ev. a. v. církevního sboru v Praze. Ve večerních hodinách sobotní program uzavřela společná zahradní slavnost s občerstvením.

Program vyvrcholil nedělní slavnostní bohoslužbou v Chrámu sv. Michala V Jirchářích na Novém Městě pražském, která byla spojena s živým rozhlasovým přenosem Českého rozhlasu. Kázal superintendent ECAV v ČR Mgr. Marián Čop, liturgovali všichni faráři ECAV a vystoupily též děti a mládež ze Slovenského ev. a. v. církevního sboru v Praze.

Janka Haluková (foto: Branislav Štupický)