Otázka na tělo: Co by nemělo chybět na vašem pohřbu?

Český bratr 11/2013.

Zdeněk Susa, lékař a nakladatel
Na mém pohřbu nesmí chybět farář (nejraději bych byl, kdyby to byl Petr Hudec), který nebude mluvit tolik o mně, jako o naději, kterou máme ve víře všichni. S ní se mi líp žije a bohdá bude i líp umírat.

Pavel Zatloukal, ředitel církevní konzervatoře
Kněz.

Jiřina Šiklová, socioložka
Přála bych si, aby tam přišli moje děti, vnuci, jejich partneři a partnerky a moji přátelé a přála bych si, aby tu chvíli věnovali přemýšlení o svém vztahu ke mně a to vzpomínání bylo v dobrém.

Eva Žárská, aktivní evangelička
Určitě nesmí chybět shromáždění církve, do něhož se vejdou i všichni moji drazí, s kázáním na text, který jsem si už před více než třiceti léty vybrala, a zpěv, zpěv.

Věra Roubalová Kostlánová, supervizorka
Přátelé.

Aleš Opatrný, katolický kněz
Pokud jde o pohled na můj život: Vděčnost za prožité a výraz naděje ve velikost Božího milosrdenství.
Pokud jde o liturgii pohřbu: Dobrá, nadějeplná biblická homilie. Přátelé, za něž jsem vděčný, a kteří budou asi vděční se mnou. Hudba, která by potěšila a inspirovala k modlitbě.
Po pohřbu: Setkání s jídlem a pitím, aby si lidé mohli spolu v klidu popovídat.
A hlavně by tam neměly být zbytečné řeči. (To vše musím vtělit do poslední vůle nebo napsat jakési „směrnice k mému pohřbu“.)

Ivan Ryšavý, farář a psycholog
Jeden můj syn hraje už dlouho na klavír. Posluchám ty skladby od prvního čtení not po konečnou podobu. Tak s nimi prožívám vždycky jeden úsek života. A někdy mu říkám: „To mi zahrej na pohřbu“. Teď je favoritem jedno preludium od Frederika Chopina, myslím, že cis moll.

Jana Slámová, zakladatelka škol Evangelické akademie
Při mém pohřbu by se měli sejít naše dospělé děti s rodinami a přátelé a společně zažít děkovnou bohoslužbu. Po ní bych si přála, aby si všichni přítomní pochutnali na dobrém pohoštění a v přátelské atmosféře mohli vzpomenout na hezké i úsměvné společné zážitky z minulých let (k čemuž by mohly být promítnuty i obrázky). Také by tam mohly zaznít mé oblíbené písně a rozhodně by někde mělo být zmíněno moje životní poselství určené vnoučatům, ale zároveň všem přítomným: Věřte evangeliu  a spolehněte se na Boží pomoc!

DaZ