Aukční setkání s uměním

Dsc_8720(ČB 12/2013) S příchodem podzimních sychravých dnů se otevírá prostor pro dlouhé večery a mnohá setkání – třeba ta s výtvarným uměním, v příjemné společnosti a s cílem podpořit smysluplné věci. Hned několik se jich v listopadu konalo napříč celou Diakonií. A byly úspěšné.

Otevři oči mé, abych spatřoval divné věci
Bienále pro Diakonii se letos konalo už počtvrté. Po třech pražských „reprízách“ se přesunulo do moravské metropole. Cílem Bienále je představit diakonickou práci s handicapovanými členy společnosti, nabídnout setkání s výtvarným uměním, které je svým obsahem či svými tvůrci spojeno s křesťanstvím, a v neposlední řadě získat prostředky na podporu diakonických služeb, tentokrát pro středisko v Brně a jeho nově vznikající Chráněné bydlení v Nosislavi.

Letošní Bienále se neslo v duchu biblického žalmu „Otevři oči mé, abych spatřoval divné věci“ a svými uměleckými díly k němu přispělo více než čtyřicet současných výtvarníků. Bienále zahájila vernisáž s dobročinnou aukcí a koncertem Jana Budaře. Během dalších dnů se uskutečnila řada doprovodných programů – ochutnávka a prodej vín, koncert jazzového uskupení Noční optika nebo dokonce šachový turnaj. Výtěžek 290 302 korun putuje na společný projekt nosislavského sboru ČCE a brněnského střediska Diakonie – nedaleko místa, kde před sto lety stál evangelický sirotčinec, vyroste dům, v němž najdou svůj domov senioři a lidé s tělesným postižením (více jsme psali v ČB 5/2013). Další informace na www.bienaleprodiakonii.cz, kolekce fotografií Benjamína Skály na benfoto.rajce.idnes.cz.

Třináctka nešťastným číslem rozhodně nebyla
Jen o kousek dál na jih, v Hustopečích, proběhl za účasti 150 hostů a přátel střediska Diakonie zvaného BETLÉM společenský večer s dobročinnou aukcí. V aukci bylo připraveno 45 děl, z nichž polovinu tvořily výrobky klientů střediska, zbytek pak díla věnovaná místními umělci, a na vinařské Moravě nemohly chybět ani rozličné kolekce vín.

Setkání se letos konalo již potřinácté a třináctka nešťastným číslem rozhodně nebyla. Vybralo se totiž skvělých 420 244 korun na výstavbu chráněného bydlení Mirandie v Brumovicích. Středisko BETLÉM tak získalo pětinu částky, již musí vynaložit jako spoluúčast na projekt, který je z 85 % financován formou dotace z Evropské unie. Chráněné bydlení umožní klientům žít v prostředí, které se blíží prostředí rodinnému. S překonáváním vysokého stupně jejich zdravotního postižení jim pomohou asistenti, a dohromady tak vytvoří společnou domácnost. Nový domov by měl fungovat od roku 2015. Další informace o projektu i fotografie z aukčního večera najdete na www.mirandie.cz.

V Litoměřicích zářila licitátorka Chantal Poullain
Už podevatenácté se v Litoměřicích konal společenský večer s aukcí uměleckých děl i výrobků klientů Diakonie. Poprvé se uskutečnil v prostorách litoměřického hradu a jeho hlavní hvězdou byla v Česku žijící populární francouzská herečka a šansoniérka Chantal Poullain. Na výtah, který je nutný pro plánované rozšíření prostor Centra denních služeb litoměřické Diakonie, přijde díky aktivním dražitelům dalších 432 200 korun. Mezi padesátkou dražených výrobků a děl ani letos nechyběla plastika akademického sochaře Olbrama Zoubka. Z vyvolávací ceny 15 000 korun skončila na ceně 56 000 a jako vždy se o dílo významného českého umělce strhla mezi dražiteli velká bitva. Rozdíl mezi vyvolávací a konečnou cenou byl rovněž největším dražebním skokem večera. Spokojeností na konci zářil i člen představenstva litoměřické diakonie Zdeněk Bárta, který s Chantal Poullain moderoval a spolulicitoval. Své partnerce s dražebním kladívkem složil poklonu: „Letošní aukce z hlediska získaných finančních prostředků byla sice druhá nejúspěšnější, ale mnohem důležitější je pro nás to, že během ní panovala úžasná atmosféra především díky paní Chantal Poullain, která dražbě dodala neodolatelný půvab a dokázala strhnout všechny přítomné.“Fotografie i další informace z krásného večera najdete na webové stránce litomerice.diakonie.cz

Liška na Vsetíně
Velkou benefiční aukci s licitátorem – hercem Pavlem Liškou chystá také Diakonie vsetínská. Cílem je získat prostředky na výměnu již dosluhujícího automobilu, který po celý rok denně dováží seniory do stacionáře Zahrada. Vsetínská aukce se ovšem odehraje až po uzávěrce tohoto čísla, takže zprávy z Valašska, jakož i celkový součet výtěžků listopadových diakonických setkání s uměním přineseme až v novém roce. Už teď je ale jasné, že bude činit hodně přes milion. A to je důvod k vděčnosti i v podzimních sychravých dnech.

Pavel Hanych (s využitím zdroje denik.cz)