O čem jednali zástupci jednotlivých seniorátů

Český bratr 12/2013.

Během podzimu se scházejí konventy jednotlivých seniorátů. Věcí k řešení bývá vždycky dost, letos k nim přistupují navíc rozhovory k samofinancování církve, které nás v blízké budoucnosti čeká. Přinášíme vám stručné shrnutí toho, o čem rokovali zástupci sedmi seniorátů, kteří se sešli před uzávěrkou tohoto čísla. Zprávy z dalších konventů zpracujeme do příštího čísla. Konvent je nejvyšší shromáždění seniorátu, jeho členy jsou volení zástupci (faráři i laici) z jednotlivých farních sborů.

Poděbradský seniorát
Poděbradští vyhlásili seniorátní sbírku na středisko Diakonie v Libici nad Cidlinou. Poslali na synod návrh na zrušení povinnosti účtovat v podvojném účetnictví a doporučili synodu zabývat se mimořádnou náhradou za majetkovou křivdu způsobenou sboru v Brandýse nad Labem. Nepřijali návrh zabývat se apoštolskou sukcesí v ČCE. Za seniora zvolili Martina Féra. Do seniorátního představenstva Jeronymovy jednoty zvolili Pavla Kubíčka z Poděbrad a Onřeje Žežulu z Brandýsa. Nějaký čas byl věnován současné situaci církve; v seniorátě by bylo dobré uspořádat setkání s debatou o výsledcích rozhovorů ve sborech.

Královéhradecký seniorát
Seniorát zasedal v Jičíně. Pro mnohé poslance i hosty to byla příležitost jičínský sbor navštívit a poznat. Staronovým seniorem se stal Michal Kitta, farář v Hronově, a seniorátním kurátorem Vladimír Pavlíček z Kláštera nad Dědinou. Seniorátní výbor doplnili Tomáš Molnár, farář v Trutnově, a Hana Pojezdná ze Dvora Králové nad Labem. Diskutovalo se kromě jiného o strategii a budoucnosti seniorátu. Shoda panovala nad tím, že tato debata má mnoho neznámých, těžko tedy dojít k nějakým zásadním závěrům.

Pražský seniorát
Co stojí za zmínku z jednání konventu Pražského seniorátu? Kupříkladu to, že farář pro mládež se dostavil se zpožděním, protože právě toho rána byla jeho kancelář vykradena. Dále že činnost loni ustavené pracovní skupiny pro práci se sociálně vyloučenými se rozrůstá. Konvent synodu navrhuje vytvořit pracovní místo celocírkevního kazatele pro práci s menšinami a sociálně vyloučenými. Seniorát dále usiluje o revitalizaci sborů v okolí Prahy – žádá synod o dvě podporovaná místa (Sedlec-Prčice, Beroun). A konečně – chystá se vzpomenout 600. výročí obnoveného vysluhování podobojí shromážděním v Betlémské kapli 12. října 2014.

Ústecký seniorát
Ústečtí, kteří zasedali v Litoměřicích, zvolili celou duchovenskou část seniorátního výboru. Senior Jan Kupka totiž rezignoval z důvodu malé podpory synodní rady při řešení zásadních problémů farního sboru v Ústí nad Labem. Výbor předtím vyčerpal všechny možnosti, které mu řády nabízejí. Seniorkou byla po odmítnutí několika kandidatur zvolena Martina Šeráková. Konseniorem od 1. 6. 2014 pak Zdeněk Bárta. Hlasovalo se také o návrhu doporučit model „A“ materiálů synodní rady o samofinancování církve. Návrh nebyl těsně přijat.

Západočeský seniorát
Západočeši diskutovali téma odlukově-restitučního zákona a přípravy na finanční soběstačnost církve. Uvažují o zřízení funkce seniorátního kazatele, který by mohl misijně působit v nemocnicích, na univerzitě, v Diakonii či v nějaké jiné nadsborové rovině. Navzájem si sdělovali své pohledy na mnoho zajímavých otázek.

Horácký seniorát
Konvent na Horácku zvolil na další období nynějšího seniora Jana Keřkovského a jeho náměstka Zdeňka Šorma. Ze zprávy seniora uvádíme: „Je možné, že z některých samostatných sborů budou za několik let kazatelské stanice. Rozumím, že se do takového rozhodnutí nikomu nebude chtít, ale současně takovou změnu nepovažuji za žádnou ostudu – pokud v toleranční době nedali dohromady 500 členů či 100 rodin, museli se všelijak pospojovat a docházet na bohoslužby jinam – a byli v tom myslím pružnější než dnešní (mnohem mobilnější) evangelíci. Další nesnáz našich sborů vidím v setrvale malé schopnosti stát se přitažlivým prostředím pro nově příchozí. Obsahově máme co nabídnout a k čemu pozvat (ostatně je to náš úkol) a je škoda, převáží-li v některých sborech zcela otázky vlastního přežití (s ohlížením, kdo nám na to přispěje) nebo nepříliš produktivní stýskání na nepřející okolí, zlou dobu či neschopné vedení. Na tom všem může něco být, ale prodrat se takto naladěným společenstvím k evangeliu nemusí být pro návštěvníka zrovna snadné.“

Liberecký seniorát
Na Liberecku jsme uvítali hosta, synodního náměstka Pavla Stolaře, který nám představil své ekonomické prognózy, načež se o nich začalo živě diskutovat, zvláště politicky – zprava, zleva i ze zeleného středu. Do seniorátního výboru byli z řad presbyterů opět zvoleni Jiří Kužel jako seniorátní kurátor a Marta Binková jako místokurátorka.

Zpracoval Adam Balcar