Odhalení památníku Bible kralické V Lešně

Český bratr 12/2013.

Na staré rytině požáru Lešna z roku 1656 se podle věží, které ještě stojí, můžeme orientovat a odhadnout místo, kde stál dům Jana Amose Komenského. Tam byla instalována tiskárna českých bratří převezená z Kralic, kde v roce 1613 byly naposledy vytištěny archy s českým textem Bible, co se jí dostalo historického označení „kralická“. Zařízení tiskárny bylo i po děsivém požáru Lešna zčásti zachráněno a dokonce byl obnoven provoz, ale až v dalekém Amsterodamu. Tak mě napadá, jak se asi stěhovala tiskárna s mohutnými tiskařskými lisy polovinou Evropy, poničené válkou?

Přeskočíme více než 350 roků a v místech, kde bylo v Lešně za městskými hradbami a obrannými valy již pusto, nyní stojí nová architektonická perla města. Aula Státní vyšší odborné školy Jana Amose Komenského. Zde, na čisté bílé ploše zdi obrácené k městu, visí mohutná skleněná deska tvořená čtyřmi vrstvami silného tabulového skla. Ve střední části je jednotná plocha přerušena tak, že budí dojem otevřené knihy. Nad ní se doslova vznáší skleněná koule a záleží na divákově pohledu a intenzitě světla, zda vidí zeměkouli, nebo měsíc rostoucí do úplňku. Tou otevřenou knihou prosvítá text zdobných starobylých literek. Spodní třetinu skleněného obrazu tvoří barevný zelenomodrý pruh.
Aby divákovi bylo zcela jasno, součástí kompozice je skleněná tabule s vysvětlujícím textem:

V tiskárně Českých bratří,
přivezené do Lešna z Kralic na Moravě,
vydával své spisy v letech 1631–1656 Jan Amos Komenský
400. výročí Bible kralické1613–2013

Následuje překlad do polštiny. Vše rámuje exulantská růže, logo občanského sdružení Exulant, které bylo iniciátorem projektu. Autorem památníku je přední sklářský umělec Valér Kovac, který rovněž přijal účast na slavnostním odhalení svého reprezentativního díla.

Odhalení památníku se stalo součástí zahájení akademického školního roku dne 17. října 2013. Ve slavnostních talárech byli účastni všichni akademičtí funkcionáři v čele s Jeho Magnificencí a reprezentanti města Lešna se svým prezidentem. Mezi zahraničními hosty byla i delegace z univerzity v Humani na Ukrajině. Nechyběli zástupci českého a polského konzulátu.  Slavnost uvedl pan Ryszard Biberstajn, ředitel akademické knihovny, a poté byla zahájena zpěvem školního pěveckého sboru Comenius.

Synodní senior ČCE Joel Ruml řekl: „V České republice se říká, že v Kralicích je jediný pomník v Evropě věnovaný knize. Nyní víme, že v Lešně, díky spojené snaze města, Státní vyšší odborné školy a občanského sdružení Exulant, bude existovat také. Bible kralická sama zažila mnoho a provází nás stále navzdory tomu, kolik generací lidí již pominulo.“

 

Autor plastiky Valér Kovac

Za odhalovací stuhu, mezi čestnou stráží, měli čest zatáhnout: rektor Maciej Pietrzak, synodní senior ČCE Joel Ruml, prezident města Lešna Tomasz Malepszy, Miroslaw Jelinek a Josef Čáp, oba členové výboru o. s. Exulant, a Jan Szpet, děkan teologické fakulty Univerzity v Poznani.

Účastníkům slavnosti byla věnována faksimile rytiny titulní strany historického tisku Bible kralické, vytištěná na ručním papíře z Velkých Losin. Ve stejné dílně byl vyroben i papír pro tisk Bible před 400 lety.  Tak se Exulant hrdě přihlásil k dědictví starobylého města Lešna, které se stalo synonymem českého náboženského exilu, ztělesněného Janem Amosem Komenským.

„Prosím pak tebe, dcerko milá, Jednoto polská, pamatuj, z jakéhos kmene pošla, abys révovím dobrým vysazenou viničkou býti hleděla….“ J. A. K.

Josef Čáp