Domácí péče

Český bratr 12/2013.

Z naší praxe: Mnoho tváří péče v průběhu čtyř let

O manžele N. jsme se začali starat na podzim roku 2009. V té době se zdravotní stav paní N. zhoršil natolik, že se nejen už nemohla starat o domácnost, ale naopak sama potřebovala pomoc další osoby. Pan N. na sebe převzal všechny obvykle ženské povinnosti a vyřizoval všechny záležitosti na úřadech i objednávky u lékařů. Přitom však měl sám zdravotní problémy. Drobný obětavý a vždycky usměvavý pán se přišel zeptat na podmínky našich služeb. Všichni jsme si ho oblíbili a začali chodit k oběma manželům na návštěvy. Nejprve jsme jim vybavili domácnost potřebnými kompenzačními pomůckami. Všechny změny jejich zdravotního stavu jsme prožívali spolu s nimi a podporovali pána v péči o jeho ženu. Po celou dobu jsme obdivovali jeho vytrvalost, obětavost, pokoru a trpělivost. Zdravotní stav jeho ženy se postupně zhoršoval, pan N. ale statečně bojoval a pečoval o ni do poslední chvíle.

Na podzim roku 2011 se zdravotní stav paní N. zhoršil výrazně a hospitalizace byla nutná. Její muž za ní do nemocnice pravidelně docházel a nás o jejím zdravotním stavu průběžně informoval. Před vánocemi sám onemocněl, a tak oba manželé leželi, každý na jiném oddělení, v Thomayerově nemocnici. Pan N. se pravidelně belhal mezi pavilony, aby svou ženu navštívil. Naši sociální pracovníci do nemocnice jezdili za oběma manželi na návštěvy.

Na konci roku 2011 se oba vrátili domů a my jsme tedy opět začali s pravidelnou péčí. V únoru ale paní upadla a zlomila si krček. Po operaci zůstala ležet v nemocnici a nakonec ji přeložili na LDN. Manžel ji zase celou dobu věrně navštěvoval a pečoval o ni. I my jsme se na ní zašli podívat. V březnu 2012 paní N. zemřela. Její muž nám zprávu sdělil telefonem, slyšeli jsme zřetelně jeho neštěstí. Samozřejmě, že jedna z nás šla i na pohřeb. Panu N. stále pravidelně voláme, abychom se ujistili, že je v pořádku a nic nepotřebuje. On se zase občas zastaví na návštěvu, aby si popovídal a zavzpomínal. Když mluvíme o těch hezkých, ale i těžkých a smutných chvílích, obličej pana N. se na chvíli rozzáří. Vždycky si pak říkám, jaká je škoda, že tolik lidí dnes o své nemocné nedbá. Protože okamžiky vzájemné blízkosti i rozloučení samo přinášejí po smrti blízké osoby útěchu, kterou nic nemůže nahradit. Přála bych si, abychom měli v péči víc manželů, kteří si dokážou vzájemnou lásku a důstojnost prokazovat až do konce.

Péče o klienty v domácím prostředí

Zdravotní péče
Domácí péčí se obvykle rozumí služba domácí péče zdravotní. Tu poskytují zdravotní sestry, které musí mít oprávnění k výkonu zdravotnické profese bez odborného dohledu. Sestřičky docházejí za klienty na pravidelné návštěvy; k nejčastějším výkonům patří měření krevního tlaku a pulzu, podání léků, injekcí a infuzí, odběry a kontrola hladiny krevního cukru, převazy ran, ošetřovatelská rehabilitace a péče o cévku nebo jiné vývody. Díky moderní technice dnes sestry v domácí péči umějí poskytovat i velmi náročné odborné výkony, čímž umožňují pobyt doma i velmi vážně nemocným. Domácí zdravotní péče je obvykle poskytována na základě doporučení praktického lékaře nebo po propuštění z nemocnice a návštěvy zdravotních sester jsou placeny z veřejného zdravotního pojištění. Najdete však i agentury, které poskytují služby za přímou úhradu klientem.

Hospicová péče
Mobilní hospicová péče je další domácí zdravotní službou. O způsob poskytování tohoto druhu služby se mezi odborníky vede dlouholetý spor, proto jen zmíním, že mobilní hospic poskytuje služby klientům v konečné fázi vážného onemocnění. Tuto péči by měl poskytovat celý tým odborníků, vedených paliativním lékařem.

Sociální služby
V domácím prostředí jsou poskytovány také služby sociální, a to na základě smlouvy mezi poskytovatelem a klientem. Službu hradí klient, ceny určuje ceník poskytovatele. Nejčastěji poskytovanou terénní službou je služba pečovatelská nebo osobní asistence.Pečovatelská služba nabízí konkrétní výkony péče o domácnost, pomoc se sebeobsluhou a kontakt se světem mimo byt. Osobní asistence pak znamená doprovázení klienta při určité činnosti a je poskytována ve smluvenou dobu.

Informace o domácí péči, která je dostupná ve vašem regionu, byste měli získat u svého lékaře nebo na místním úřadě. V dobré agentuře vás telefonem předem seznámí s podmínkami svých služeb i s cenou. Služba se poskytuje na základě písemné smlouvy. Vyúčtování služeb vám bude předkládáno v písemné přehledné podobě, abyste věděli, za co platíte. I v domácí péči můžete potkat pracovníky skvělé nebo se střetnout s lhostejností a nezájmem.

Eva Černá, ředitelka agentury domácí péče
(ilustrační fotky: Marcel Rozhoň)