Pro děti: Biblický zvěřinec – Daman

daman(ČB 2/2014) Nezvládnu to. Mám strach. Nemůžu utéct, neschovám se…
Anežka se budí celá zpocená. Co se jí to zdálo? Celý sen je zamlžen, není schopna ho převyprávět, nezapadá to do sebe. Někdo ji honil. Zůstal neurčitý pocit strachu. Chtěla utéct, ale nešlo to.
Odpoledne už na sen skoro zapomněla. Šli na výlet do skal. Najednou se jí to vybavilo. Ano, to je ono! Můj sen! Chtěla jsem lézt na skálu, schovat se tam.
Myslíš jako daman? ptá se tatínek.
Daman? nevěří Anežka svým uším. To je zase něco z Bible, viď?
Máš pravdu.
Že by nastupoval do archy?
Nejspíš ano, ale nepíše se to tam. Daman je staré zvíře. Něco mezi slonem a králíkem.
Děláš si legraci, tati. Něco mezi slonem a králíkem může být cokoli.
Opravdu, něco mezi slonem a králíkem. Vypadá jako tlustý králík, ale je to nejbližší příbuzný slona. Kdysi býval velký jako kůň. A má velké řezáky, trochu jako kly. Vypadá jako králík, ale má malá kopýtka. Nemůže hrabat tak dobře jako králík. Schovává se ve skalách, hledá tam bezpečí.
Jako já v tom snu, skládá se to Anežce. Nešlo mi ničeho se chytit, klouzala jsem dolů.
Daman by nesklouzl. Vytváří na nohou takovou lepivou šťávu, že se na skále udrží. Daman se dostal do knihy Přísloví. Je to malé zvíře, dost bezmocné, ale dokáže využít skály, najít tam bezpečí. Navíc je ve skalách na sluníčku teplo, to se damanovi taky líbí. Nebo se rád schoulí k druhému damanovi.
Někdy si nedokážeme sami pomoci. Je dobře, když máme skálu, která nás ochrání. Ochranu potřebuje slon, králík, daman i ty, Anežko.

damanDaman
V Bibli kralické damana nenajdete. Hebrejské slovo daman kraličtí překládali jako králík, protože v Evropě damana neznali. Zato féničtí mořeplavci, když přijeli do Španělska a viděli místní králíky, pojmenovali území jako zemi damanů. Daman se řeklo šepáním. A od toho vzniklo označení Pyrenejského poloostrova Hispánie.
V Bibli je daman v seznamu nečistých zvířat, nesmí se jíst (Lv 11,5; Dt 14,7).
V Příslovích 30,26 a v Žalmu 114,8 je zmíněno damanovo útočiště ve skalách.
Damani, národ bez moci, a přece si staví obydlí v skalách. (Př 30,26)

Lenka Ridzoňová,
kresba Jana Turecká

Doporučujeme:
I letos budeme někdy pod článkem o zvířatech doporučovat nějakou knížku, časopis nebo CD pro děti, většinou bez souvislosti s článkem. Tentokrát: film Poklady pod sněhem. Podle předlohy knihy Patricie St. John. Film (VB) byl natočen už v roce 1980, v češtině vyšel v roce 2013.