František Šmahel: Jan Hus

Hus_big (2)(ČB 3/2014) Profesor František Šmahel (1934) je mezinárodně uznávaný český historik, specializující se na pozdní středověk. Jeho práce o dějinách lucemburského období, husitství či Karlovy univerzity byly přeloženy do mnoha jazyků. Respektovaný devětasedmdesátiletý medievista pomohl očistit období husitství jakožto významného společenského a duchovního pohybu, předznamenávajícího evropskou reformaci, od nacionálních a politických kontextů. K blížícímu se velkému jubileu – 600. výročí Husovy smrti – se ke čtenářům dostává jeho kniha Jan Hus, život a dílo.

Hus_big
Autor na základě dějinného pozadí – situace na univerzitách v Praze a Lipsku a vydání Wyclifových spisů – výtečně vykresluje Husovu postavu. Životopis českého náboženského reformátora, jenž v mnohém předstihl svoji dobu, je psán svižným a stravitelným způsobem. Šmahelův Hus je z masa a kostí, neodsuzuje hry a radovánky, protože po těžké práci je třeba obnovovat síly, má pochybnosti, hledá pravé cesty, má vzory i ideály; je inspirován biblickým životem i pronikavě přemýšlejícím Wyclifem. A protože je také univerzitní mistr, nahlíží vše kritickým duchem. Umí riskovat a ve jménu pravdy jít hlavou proti zdi.

Tento betlémský kazatel má ale za ty, ke kterým mluví a kteří mu naslouchají, i zodpovědnost. Za své prozření vděčí napůl rozumovému, napůl emotivnímu hloubání o víře. Zrál pomalu, není přeintelektualizovaný kazatel, kterého by těšilo manipulovat davem, vnímá, že veškeré konání se může stát i politikou, proto hledá cestu ke králi a jeho věrným, aby využil jejich moci pro prosazení pravdy. Nedaří se mu, a tak dává přednost ideálům i za cenu nejvyšší.
Husův lidský osud se stal mezníkem v dějinách. Svým rozhodnutím jít na hranici se stal, aniž to zamýšlel, spolutvůrcem dějinné epochy. Žádná úvaha o českých duchovních dějinách a české zbožnosti Husa nemůže pominout.

„V mnoha životopisech je Husovi takřka od jeho narození přisouzena role mučedníka nebo heretika. Tato kniha naopak bude sledovat, jak se Hus postupně stával Husem,“ píše historik v úvodu, kde také čteme: „Velmi by mne potěšilo, kdyby se kniha dostala i do rukou těch, kteří do středověku nezavítají příliš často.“ Kvalita díla a otázky, které kolem Husa zůstávají a nepřestávají vzrušovat, přesvědčují, že se autorovi jeho přání vyplní.

Iva Benešová

ŠMAHEL, František. Jan Hus. Život a dílo. Praha: Argo, 2013. 316 s.
ISBN: 978-80-257-0990-0