Pro děti: Biblický zvěřinec – Včela

 

vcela(ČB 4/2014) Máme novou spolužačku, hlásí Anežka po příchodu ze školy.
Jak se jmenuje? ptá se maminka.
To jsem právě zapomněla, stydí se Anežka. Nějak divně. Ale – říkala, že to její jméno prý znamená včela. Není to divné, jmenovat se Včela? To je spíš přezdívka, ne?
Druhý den si Anežka už jméno pamatuje. Je to Debora!
Opravdu to znamená včela? Proč včela? A jakou řečí je to včela?
Debora opravdu znamená včela. Hebrejsky. To je řeč, kterou je napsán Starý zákon. Jména jsou důležitá a v dřívějších dobách byla možná ještě důležitější než dnes.
Takže když se někdo jmenoval Debora nebo včela… tak co? Snášel med? Měl rád sladké? Pořád bzučel?
S tím bzučením jsi asi nejblíž, Anežko. Ale bzučel trochu jinak než včely.
To slovo Debora a včela znamená taky „mluvit“. Takže je to někdo, kdo bzučí, opakuje slova. Debora, o které se píše v Bibli, byla statečná žena. Vedla Izraelce do boje s Kenaanci, kteří Izrael utlačovali. Když zvítězili, zpívala Debora oslavnou píseň. Děkovala Hospodinu, že vyhráli.
Pro Deboru byla důležitá slova. Slova od Pána Boha. Snažila se je poslouchat a rozumět jim. A taky slova, která jdou od člověka k Pánu Bohu – modlitba, děkování, píseň. Píseň, kterou Debora zpívala, je jedním z nejstarších textů v Bibli.
A měla Debora ráda med?
Těžko říct. Ale o medu se v Bibli píše hodně. Med je dobrý a sladký a je to něco, co si člověk nemůže sám vyrobit. Musí jej dostat od někoho jiného, od včel. Med je obrazem něčeho dobrého, co člověk dostává od Pána Boha. O zemi zaslíbené se v Bibli říká, že je to země oplývající mlékem a medem. Země, ve které se člověku dobře žije.
Když Debora zpívá, děkuje Pánu Bohu, že v té dobré zemi lidi už neohrožují nepřátelé.

Včela v Bibli.
Když si soudce Samson přišel do Timnaty pro svou nevěstu, dal Pelištejcům hádanku: Ze žrouta vyšel pokrm, ze siláka vyšla sladkost. Co to znamená?
Jestli to nevíte, najděte odpověď ve 14. kapitole knihy Soudců.
Izraelci užívali většinou med divokých včel, které často žily v dutých stromech a ve skalách. O Janu Křtiteli se píše, že se živil kobylkami a medem divokých včel. (Mk 1,6)
Jsou zmínky o chovu včel v Egyptě přibližně z let 2400 př. n. l. A je pravděpodobné, že včelaření ovládali i Izraelci.
vcela
Lenka Ridzoňová, kresba Jana Turecká

Doporučujeme:
Pod článkem o zvířatech doporučujeme nějakou knížku, časopis nebo CD pro děti. Většinou je to bez souvislosti s článkem. Tentokrát je to kniha Ivana Renče Povídala rybě ryba. V knize jsou dva apokryfní příběhy dvou galilejských chlapců. Vtáhnou děti do novozákonních dob a přivedou k přemýšlení nejen o rybách, prasatech a zlém duchu. Knihu ilustrovala Zdeňka Krejčová. Vydalo Karmelitánské nakladatelství v roce 2009.