Senioráty se představují: Jak žije Východomoravský seniorát

Mikulůvka(ČB 4/2014) Statistiku si prý každý může najít sám, ale snad na úvod neuškodí připomenout, že ve Východomoravském seniorátu žije asi jedna pětina členů naší církve. Nejen proto se letošní 4. zasedání 33. synodu bude konat na Vsetíně.

Jak žijeme a pracujeme
Jak žijeme, myšleno především v církvi? V neděli se scházíme v 27 sborech; dnes už ale mezi námi nejsou stoupenci tak udatní, aby se kvůli bohoslužbám brodili hodiny v závějích. Na druhé straně se před mnoha kostely nedostává parkovacích míst, což je sice nepříjemné, ale je to vlastně dobře. Domorodci jdou většinou do svých kostelů či sborových domů, turisté si pak mohou vybrat od starobylého tolerančního dřevěného kostela (Velká Lhota – 1783) až po zcela novou modlitebnu (Mikulůvka – 2012).
Staršovstva se v poslední době intenzivně zabývala výhledy do budoucna, zejména problematikou samofinancování církevních sborů.
Seniorát má samozřejmě také seniorátní výbor, který se schází přibližně v zeměpisném středu a od začátku roku 2014 také v sídle seniora, tedy ve Zlíně.
Faráři se, tak jako jinde, scházejí na pastorálních konferencích; zdejší raritou je, že se jednou ročně scházejí společně se slovenskými kolegy z Myjavského seniorátu, jednou u nás, jednou na Slovensku.
Několik sborů vydává svůj vlastní časopis, cca měsíčně vychází také seniorátní zpravodaj.

Jak pomáháme
V seniorátu se nacházejí čtyři střediska Diakonie, dvě jsou ve Valašském Meziříčí, jedno najdete v Uherském Hradišti a jedno středisko působí na Vsetíně. Ve Valašském Meziříčí byl vybudován hospic Citadela a dále středisko zabývající se pečovatelskou a ošetřovatelskou službou. Středisko Cesta v Uherském Hradišti provozuje denní stacionář a poradnu rané péče. Vsetínské středisko spravuje dva domovy pro seniory, pečovatelskou službu a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Jako partnerské sbory působí farní sbory v příslušných městech – na Vsetíně se jedná o oba dva sbory, Horní a Dolní, pro hospic Citadela ve Valašském Meziříčí je spolupracujícím sborem seniorát. Tyto sbory konají pro střediska sbírky, pořádají benefiční koncerty, získávají ze svých řad dobrovolníky a pomáhají i jinak, například brigádnickou prací při údržbě zahrad a nemovitostí apod. Zdejší Diakonie si zřejmě vedou velmi dobře, o čemž svědčí mj. i získání prestižní ceny „pečovatelka roku“.
Sbory samozřejmě pomáhají i přímo, dá se říci neinstitucionálně – sociálně potřebným, jednotlivým rodinám i celým skupinám – například v Uherském Hradišti pro ně vaří vegetariánský guláš.

Jak se vzděláváme
Seniorátní setkání, ať už pro presbytery či pro všechny, se v minulých letech děla, ale setkávala se s čím dál menším zájmem. Pořádání přednášek bylo tedy ponecháno v kompetenci jednotlivých sborů a menších sdružení, například ve Vizovicích působí Česká křesťanská akademie, která pořádá spolu s římskokatolickou farností čtyři až pět přednášek ročně, někdy i hudební programy. V Uherském Hradišti dlouhá léta úspěšně působí Kostnická jednota, která pořádá také přednášky. V současné době se velmi osvědčilo seniorátní setkání kurátorů a jejich náměstků, na kterém mohou sdílet své zkušenosti i starosti. (Naposled se hovořilo, jak jinak, o navracení majetku a financování církve.)
V mnoha sborech se konají výstavy výtvarných děl; v současné době vystavuje ve Vizovicích a v Jasenné na faře své obrazy Oldřich František Krajíček, zakladatel umělecké skupiny Valašský názor, ve Zlíně pořádají výstavy obrazů i fotografií. V dalších sborech se také konají výstavy fotografií, dokonce i květin, a to nejen v rámci Noci kostelů, ke které se přidalo mnoho našich sborů.

Vel_Lhota

Nejstarší kostel v seniorátě – ve Velké Lhotě

Jak ještě je nás vidět (a slyšet)
V lecjakém sboru působí pěvecké sdružení, jsou dokonce i seniorátní. V několika sborech jsou různé kluby, seniorátní odbor mládeže pořádá úspěšný bál. Ve vsetínském horním sboru mají loutkové divadlo, které využívají i mateřské školy. Také tamní uskupení pro církevní i necírkevní mládež „Fusion“ účinkuje a vystupuje nejen ve sboru, ale i na dalších místech. Samostatnou kapitolou je vznik a působení Zvonků dobré zprávy v Kateřinicích a v Ratiboři – neuvěřitelný soubor hrající na ruční kovové zvonky.
Jsme rádi, že v našem seniorátu bydlí celocírkevní kantor Ladislav Moravetz, který pořádá sbormistrovské kurzy a další aktivity.

Pár kuriozit nakonec neboli Víte, že…?
…v Zádveřicích mají v kostele zvony, které byly v obou světových válkách odvlečeny pryč a v obou případech byly zase šťastně navráceny na své původní místo?
…na Vsetíně je jako v jediném větším městě více evangelických kostelů než katolických?
…konvent Východomoravského seniorátu má cca 100 poslanců, tedy zhruba o čtvrtinu více poslanců než synod?
…v Javorníku nad Veličkou můžete při slavnostní příležitosti, zejména při konfirmaci zažít, jak lidé přijdou do shromáždění v krojích? (A navíc zpívají také i ze starého Elsnerova kancionálu z roku 1753.)

Vladimír Buzek, seniorátní kurátor Východomoravského seniorátu