Bílé deštníky a balónky na Karlově mostě

den pro Kubu (1)(ČB 4/2014) Na podporu demokraticky smýšlející opozice pořádala Komise pro Kubu, působící při synodní radě ČCE, 18. března Den pro Kubu. Tento happening se konal již po čtvrté – po Brně, Olomouci a Hradci Králové – tentokrát v Praze. Na programu se podílela také nezisková organizace Člověk v tísni a Farnost sv. Tomáše v Praze na Malé Straně.

Organizátoři, Kubánci žijící v České republice a četní hosté se sešli na Křižovnickém náměstí u Karlova mostu. Krátce promluvil synodní senior Joel Ruml a úvodní poselství pronesl teolog Tomáš Halík. Ve své řeči zdůraznil, že je naší morální povinností podpořit ty, kterým je upírána svoboda a jsou omezována jejich lidská práva. V této souvislosti zmínil také dění na Ukrajině a poukázal na transparent visící z balkonu kostela sv. Salvátora, který vyjadřuje jasné poselství (Hands off Ukraine Putin! Běž domů Ivane!). Připomněl také, že demokracie je nejen velký dar, ale také velká odpovědnost. Biskup Václav Malý pak požehnal formujícímu se průvodu, který se vydal přes Karlův most do kostela sv. Tomáše na Malé Straně. Pochod s bílými balónky a bílými deštníky symbolizuje podporu „Damas de Blanco“, dam v bílém. To je sdružení žen, matek, sester a dcer politických vězňů na Kubě, které se v Havaně pravidelně setkávají a bíle oblečené s bílými květy upozorňují tichými demonstracemi na svou nelehkou situaci.

den pro Kubu (3)
Při ekumenické bohoslužbě kázal náměstek synodního seniora Pavel Kašpar. „Kuba je rozkládající se vězení, ve kterém funguje jediné: tajná policie. Zlé zkušenosti ze světa by nás měly vést k zastavení a ke změně postojů, k solidaritě. Boží pokoj, ne falešný mír, kterým se zaštiťují totalitní režimy. Člověk víry má žít s tváří obrácenou ke světu, nemá rezignovat, ale jako Dámy v bílém na Kubě proměňovat svět. Bez každodenního úsilí, bez Krista a jeho pokoje se svět nezmění,“ řekl ve svém kázání Pavel Kašpar. Společné modlitby za křesťany i nekřesťany na Kubě i za pokoj na celém světě symbolizovalo zapalování svící. Na závěr proběhla sbírka, jejíž výtěžek je určen na práci s dětmi na Kubě.

Poslední částí programu byla panelová diskuze moderovaná Ondřejem Juříkem z organizace Člověk v tísni, při níž promluvili a se všemi, které témata zaujala, debatovali Francis Sánchez z Kuby, biskup Václav Malý a Milan Jakobec, bývalý
chargé d’affaires ČR na Kubě. Příjemným bodem programu byla latinskoamerická muzika v podání kubánského tria Los Cumbancheros.

Jestli se „něco mění, nebo nemění“, nemusí být hned vidět. Každá podpora, každá modlitba a veřejně vyslovená solidarita může však posunout vnímání české společnosti, aby neutuchala v podpoře rozvoje demokracie a zániku socialistických pořádků na Kubě.

D. Ženatá

den pro Kubu (2)