Otázka na tělo: Kterou část vyznání víry těžko přijímáte a proč?

otázka

(ČB 4/2014)

Marek P. Lukášek, farář
Pro mne je těžko přijatelná povrchní představa Boží všemohoucnosti. Boha si spíše představuji jako dobrého krále, který laskavě vládne všem, ale ne všichni jeho vládu uznávají. Bůh pro mne (s J. M. Lochmanem) není „kosmopolicista“, nýbrž záchranář.

Bohumila Baštěcká, psycholožka a vysokoškolská učitelka
„trpěl pod Pontským Pilátem“; přesto, že už jsem se několikrát ptala, a vysvětlili mi, že to znamená „trpěl ZA DOB Pontia Piláta“, nemám odpověď. Asi se spíš ptám: proč je Pilát negativní postava, když se snažil zviklat skupinově rozhořčenou jednomyslnost; proč tam prostě není, že „ŽIL za dob Pontia Piláta“.

Pavel Smetana, emeritní synodní senior
Je mi líto, že vás musím zklamat. S reformačními konfesemi nemám problém. Dobře vyjadřují, čím ve víře žiji. Věřím také tomu, co nedovedu svým rozumem postihnout, ale co je radostným vyznáním církve.

Martin Balcar, konzultant
Mně je už od dětství líto Pána Boha, kterému Ježíš trvale „sedí na pravici“.

Miroslav Cejnar, správce rekreačního střediska Sola fide
V apoštolském vyznání víry jsou části, které obtížněji přijímám nebo obtížněji vysvětluji, proč jsem je přijal. Co však opravdu nemohu přijmout, a už vůbec ne vysvětlit je „obcování svatých“. Ne protože bych nevěřil, že mezi námi jsou výjimeční až svatí lidé, ale protože slovo „obcování“ je… jak to slušně říct? No, je hodně divné.

Pavel Ruml, vojenský kaplan
Já vlastně nemám problém se žádným článkem víry. Když se dobře vysvětlí, dávají a mají hluboký smysl.

DaZ