Český bratr 4/2014. Moderní doba – Vyznáváme

Úvodník

titCB_4_2014My evangelíci

Téma velikonočního čísla je Vyznáváme. V dnešní době se obsah tohoto pojmu poněkud posouvá: vyznávám, že jsem hajdalák a nesplnil jsem to a to, vyznávám se z obdivu k nějaké celebritě… Ale co vyznávám jako křesťan a evangelík?

Vyznávat komu nebo čemu věřím, je jaksi nemoderní, působí trochu zkostnatěle.  Jde však o to stručně a jasně postihnout to podstatné. Jak vlastně vznikla na prahu novověku různá vyznání? Při prosazování „pravého křesťanství“ v reformační době člověk musel být – podle víry své vrchnosti – buď luterán, nebo kalvinista, nebo anglikán, nebo římský katolík; nic mezi tím a také nic jiného. Vývojem konfesionalizace nás provede v hlavním článku rubriky Téma historik Zdeněk R. Nešpor.

Abychom se jako evangelíci vyznali sami v sobě a svých kořenech – k tomu nám pomohou další příspěvky o České a Bratrské konfesi, o konfesi reformované čili helvetské a luterské neboli augsburské. Na velikonoce snad trochu těžší čtení sneseme. Poprvé nás budou provázet kresby akademické malířky Petry Fischerové, se kterou jsme navázali spolupráci a obrázků k publikování od ní získali pro budoucí použití více.

Znaveni četbou o konfesích můžeme o pár stránek dál přijmout pozvání do zlínského divadla na představení Labyrint světa a ráj srdce, které nám představí v rozhovoru jeho spoluautorka a režisérka Hanka Mikolášková. Díky neotřelému podání se můžeme seznámit s dílem Komenského, velikána, na kterého jsme sice hrdi, ale skutečně ho většinou známe spíše z dvousetkorunové bankovky. A zapálené evangelictví, které čiší z kreativní umělecké šéfky, by určitě ocenil i Komenský.

I z dalších příspěvků – rozhovoru s novým ředitelem Diakonie či odcházejícím pracovníkem ekumenického oddělení ústřední církevní kanceláře je znát, že vyznání je cosi pevného, na čem lze stavět a co se v životě projeví různě bohatě a košatě. To máme prostě my evangelíci společné.

Požehnané velikonoční svátky a inspirativní čtení všem čtenářům přeje
Daniela Ženatá

Obsah čísla:

ŘEČ MÍST, KDE SE SCHÁZÍME
Křtitelnice – O. Macek

TÉMA
Konfesionalismus v (české)církevní historii – Z. R. Nešpor
Bratrská a česká konfese – E. Melmuková
Helvetská konfese neboli vyznání reformované – E. Melmuková
Luterská konfese neboli vyznání augsburské – M. Grombiřík
Pietismus – P. Filipi
Otázka na tělo: Kterou část vyznání víry těžko přijímáte a proč?

CÍRKEV ŽIJE
Abychom Komenského neznali jen z dvoustovky.
Rozhovor s režisérkou Hanou Mikoláškovou – D. Ženatá
Bílé deštníky a balonky na Karlově mostě. Den pro Kubu 2014 – D. Ženatá

MOJE CÍRKEV
Senioráty se představují: Jak žije Východomoravský seniorát – V. Buzek
Pozvání k oslavě: 600. výročí podobojí – R. Mazur

DIAKONIE
Ze života na zámku do života v Praze.
Rozhovor s novým ředitelem Diakonie Petrem Haškou – P. Hanych

HUDBA
Nová píseň – Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Žalm 22 – L. Moravetz

SLOVO
Pro děti: Biblický zvěřinec- Včela – L. Ridzoňová

RECENZE
Lengerke, Schrömes: Youcat – Modlitební knížka pro mladé – Š. Grauová