SOS Centrum Diakonie v novém

1sos(ČB 6/2014) Číší vína si přiťukla v příjemném dubnovém podvečeru padesátka hostů SOS centra Diakonie v Praze. Přišli se podívat, jak to vinohradským prostorám sluší v novém kabátě. SOS centrum už 25 let poskytuje odbornou pomoc, podporu nebo informace lidem v obtížné či krizové životní situaci a pomáhá jim obdobným situacím předcházet.

Prostory SOS centra prošly nezbytnou celkovou rekonstrukcí a jejich slavnostní prezentace nabídla také setkání s významnými spolupracovníky a partnery či příznivci. Pozvání přijali také zástupci pražských městských částí, členové dozorčí rady Diakonie a zástupci jednotlivých sborů ČCE. Padesátku hostů pozdravili například nový ředitel Diakonie ČCE Petr Haška, Libuše Roytová, ředitelka Střediska křesťanské pomoci v Praze, pod jehož křídla SOS centrum spadá, nebo vedoucí SOS centra Helena Šašková.

2sosPodobné slavnostní příležitosti přinášejí chvíle ohlédnutí, v nichž si uvědomíme smysl a užitečnost diakonické práce – v tomto případě na poli krizové pomoci. Ale cenné zpětné vazby se dostává také díky mnohým odezvám klientů, kteří pomoc SOS centra vyhledali a osvědčila se jim. Ostatně, snadno se člověk může dostat vlivem nepříznivých okolností nebo nenadálých událostí do situace, kdy si sám neví rady. Jako příklad uvádíme část dopisu, který byl do SOS centra zaslán jako poděkování:

… Pro začátek stačí, když zoufalý člověk najde bezpečné místo, kde může složit své břemeno. A to jsem nalezl právě tady. Ještě jednou moc děkuji za velice záslužnou činnost. Tak jako mnoho lidí jsem se i já dostal do obtížné životní situace, se kterou jsem si nevěděl rady. Dlouho jsem se snažil problémy zvládnout sám, ale ty se pro mě stávaly čím dál více neúnosné. Potřeboval jsem pomoc, podporu, radu jak postupovat a jak se v situaci zorientovat. Po delším váhání jsem se rozhodl vyhledat odbornou pomoc. O SOS centru jsem už dříve slyšel, a proto jsem se uchýlil právě sem. Nikomu nepřeju dostat se do životní krize, ale pokud k tomu dojde, SOS centrum je to místo, kde se mu dostane té nejlepší „první pomoci“…

Věra Víchová, Pavel Hanych