Diakonický hospic slavil desáté narozeniny

hosp2(ČB 6/2014) Poslední dubnový den oslavili v hospici Citadela ve Valašském Meziříčí desáté výročí zahájení jeho činnosti. Odpoledního slavnostního shromáždění s ekumenickými bohoslužbami se zúčastnili zaměstnanci, dobrovolníci a klienti hospice, představitelé Diakonie ČCE a Asociace hospiců v ČR, představitelé města, zástupci kraje i někteří sponzoři.

Už v roce 2003, tedy ještě před zahájením činnosti hospice, byl jeho ředitelem jmenován Miloslav Běťák, který měl pro hospic najít vhodné pracovníky a zaručit kvalitní péči o klienty, zajistit financování provozu hospice, dojednat a uzavřít smlouvy se zdravotními pojišťovnami a podílet se na jednáních o postavení hospiců v České republice i o začlenění paliativní péče do zdravotnického systému. Po deseti letech, která pan Běťák vedení hospice věnoval, je zřejmé, že bez jeho schopností a úsilí by hospic nebyl tím, čím dnes je. Jeho působení proto ve svých zdravicích všichni milí hosté po zásluze ocenili.

hosp1Na Běťákovo místo před několika měsíci nastoupila nová ředitelka Květoslava Othová, která slavnostní shromáždění moderovala a poděkovala nejen bývalému řediteli (jenž je dnes náměstkem ředitele Diakonie ČCE), ale také sponzorům a podporovatelům hospice a zejména všem zaměstnancům a dobrovolníkům, kteří v hospici působí a bez nichž by nemohl pacientům sloužit. Pracovníkům, kteří v hospici působí od samého počátku, předala symbolické dárky a květiny.

Slavnostní atmosféru odpoledního setkání podpořili hudebním vystoupením učitelé základní umělecké školy se svými žáky. V rolích hostesek a průvodkyň, které seznamovaly návštěvníky s prostředím hospice, skvěle obstály vedoucí služeb a staniční sestry. Po prohlídce zařízení čekalo na hosty i zaměstnance pohoštění se spoustou nádherně naaranžovaných dobrot, skvěle připravených kuchařem a kuchařkami hospice.

Mnoho dobrého se podařilo vybudovat za deset let usilovné práce. S vděčností i nadějí chceme vyhlížet i do budoucna.

Ruth Kopecká/ph